Král Václav IV. (Činohra)
Dne 23.05.1938 v 19:30
Národní divadlo
Inscenátoři
Role
Václav IV.: Zdeněk Štěpánek (Vlastní)
Žofie: Božena Půlpánová (Vlastní)
Jošt: Zvonimír Rogoz (Vlastní)
Jindřich z Rožmberka: Bedřich Karen (Vlastní)
Petr ze Svojšína: Ladislav Boháč (Vlastní)
Mikuláš z Pístného: Jan Pivec (Vlastní)
Zikmund Huler: Vilém Pfeifer (Host)
Anna z Frimburka: Lída Chválová (Vlastní)
Jan z Husi: Rudolf Deyl (Vlastní)
Walther Harasser: Karel Kolár (Vlastní)
Henning de Baltenhagen: Eduard Blažek (Vlastní)
Jan z Lehnice: Viktor Dintr (Vlastní)
Jan Žižka: Jaroslav Vojta (Vlastní)
Jakub pekař: František Velebný (Vlastní)
Jiří budkář: Miroslav Erben (Vlastní)
Maří: Elena Hálková (Vlastní)
Janek: Vladimír Salač (Vlastní)
Žebravý mnich: František Roland (Vlastní)
Poduška: Saša Rašilov (Vlastní)
Nahluchlý služebník: Ludvík Veverka (Vlastní)
Selské děvče: Jarmila Bechyňová (Vlastní)
Rychtář pošumavské vsi: Alfred Vladyka (Vlastní)
Hejtman rožmberský: Viktor Dintr (Vlastní)
Starší sedlák: František Velebný (Vlastní)
Kuchtík: Vojtěch Rubinstein (Vlastní)
Posel z Prahy: Vojtěch Rubinstein (Vlastní)
Hofmistr: Ervín Švalb (Vlastní)
Páže: Vojtěch Rubinstein (Vlastní)
Muž z lidu: Václav Vorel (Vlastní)
Jan, řečený Železný: Václav Vydra st. (Vlastní)
Mikuláš z Lobkovic: Jiří Dohnal (Vlastní)
Jan, purkrabí: Míla (Miloslav) Holub (Vlastní)
Ota z Bergova: Ladislav Pešek (Vlastní)
Hynek Berka z Dubé: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Zbyněk Zajíc z Házenburka: Otto Rubík (Vlastní)
Šašek Václava IV.: Eduard Kohout (Vlastní)
Zuzana: Růžena Gottliebová (Vlastní)
Matěj Švec: Viktor Dintr (Vlastní)
Mikeš Děd: František Smolík (Vlastní)
Purkrabí Pražského domu: František Roland (Vlastní)
Menhart Welflův: Ervín Švalb (Vlastní)
Konšel: František Velebný (Vlastní)
Rychtář vsi Havlátky: Vilém Pfeifer (Host)
Farář vsi Kunratic: Karel Kolár (Vlastní)
První biřic panský: Metoděj Paperstein (Vlastní)
Druhý biřic panský: Viktor Dintr (Vlastní)
Křišťan z Prachatic: Stanislav Neumann (Vlastní)