Hrabě Orel (Činohra)
Dne 14.05.1938 v 19:30
Stavovské divadlo
Předloha
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Hrabě Frederico Confalonieri: Zdeněk Štěpánek (Vlastní)
Hrabě Vitaliano Confalonieri: Rudolf Deyl (Vlastní)
Kníže Metternich: Jiří Steimar (Vlastní)
Soudce Menghin: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Hrabě Cabrio Casati: Aleš Podhorský (Vlastní)
Polní maršálek hrabě Bubna: Jaroslav Vojta (Vlastní)
Carlo de Castillia: Otto Rubík (Vlastní)
Hrabě Porro: Eduard Blažek (Vlastní)
Hrabě Pallavicini: Viktor Dintr (Vlastní)
Hrabě Saurau: Zvonimír Rogoz (Vlastní)
Správce Bolchesi: Karel Kolár (Vlastní)
Šafář: František Velebný (Vlastní)
Lékař: František Roland (Vlastní)
Dveřník: Václav Pilný (Vlastní)
Žalářník: Miroslav Erben (Vlastní)
Venkovan: Václav Vorel (Vlastní)
Hraběnka Teresa Casati-Confalonieriová: Anna Sedláčková (Host)
Rakouská císařovna: Božena Půlpánová (Vlastní)
Princezna Jablonowská: Eliška (Ella) Poznerová (Vlastní)
Markýza Trivulzio: Jiřina Steimarová (Vlastní)
Žofie Woynová: Stanislava Strobachová (Vlastní)
Dvorní dáma: Marie Ježková (Vlastní)
Anna Sedláčková j.h.
Fotogalerie
Hrabě Orel - 31.03.1938, Anna Sedláčková (Hraběnka Teresa Casati-Confalonieriová)
Foto: Josef Heinrich