Princ Bedřich Homburský (Činohra)
Národní divadlo, od 14.05.1942 do 27.01.1943 (13x)
Textové a hudební úpravy
Překlad : Miloš Hlávka
Inscenátoři
Role
Bedřich Vilém : Bedřich Karen
Kurfiřtka : Leopolda Dostalová
Princezna Natalie Oraňská : Vlasta Matulová
Maršál Dörfling : Rudolf Deyl
Princ Bedřich Artur Homburský : Karel Höger
Hennings : Hanuš Kubík
Hrabě Hohenzollern : Jan Pivec
Rytmistr šl. Golz : Karel Černý
Hrabě Jiří šl. Sparren : Jiří Dohnal
Hrabě Reuss : Josef Gruss
První důstojník : Zvonimír Rogoz
Druhý důstojník : Rudolf Kopecký
Třetí důstojník : Norbert Hotový
Dvorní pán : Karel Kolár
Dvorní dáma : Stanislava Strobachová
Jiná dvorní dáma : Marie Kautská
První hajduk : Vítězslav Bartoš
Druhý hajduk : Václav Švorc