Kouzelná flétna (Opera)
Národní divadlo, od 19.01.1932 do 30.12.1932 (7x)
Rakouský autor. Cyklus děl W.A.Mozarta VI.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Emanuel Schikaneder
Inscenátoři
Role
Sarastro : Josef Munclingr
Královna noci : Míla Kočová
První dívka královnina : Marie (Máša) Kolárová
Druhá dívka královnina : Marie Šponarová
Třetí dívka královnina : Marta Krásová, Marie Rejholcová
Papageno : Zdeněk Otava
Stařena Papagena : Ota Horáková
Monostatos : Jaroslav Gleich
První ozbrojenec : Bronislav Chorovič
Druhý ozbrojenec : Václav Marek
První pachole : Milada Ševcovicová
Druhé pachole : Marie Čermáková
Třetí pachole : Anna Petridesová
První kněz : Bronislav Chorovič
Druhý kněz : Václav Marek
Třetí kněz : Hanuš Thein
První otrok Sarastrův : Otakar Häusler
Druhý otrok Sarastrův : Emil (Emanuel) Hruška
Třetí otrok Sarastrův : Antonín Novotný