Romeo a Julie (Činohra)
Národní divadlo, od 24.01.1913 do 14.03.1913 (5x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Escalus : Karel Mušek
Paris : Emil Focht
Montek : Karel Kolár
Romeo : Rudolf Deyl
Benvolio : Jaroslav Hurt
Tybalt : Eduard Vojan
Bratr Lorenzo : Karel Želenský
Baltazar : Karel Váňa
Samson : Eugen Viesner
Lékárník : Otto Boleška
Panoš Parisův : Liběna Odstrčilová
Hraběnka Monteková : Růžena Nasková
Hraběnka Capuletová : Marie Laudová
Chůva Juliina : Marie Pštrossová
Abraham : Jan Čada
Stařec z rodu Capuletův : Antonín Hlaváček
Hudebník : Václav Zintl
Jiný hudebník : Karel Pulc
Třetí hudebník : Josef Koukal
Sluha Capuletův : Eugena Engelbertová
Jiný sluha Capuletův : Karel Kindl
Jiný panoš : Marie Papírníková
Měšťan : Josef Kramr
Stráž : Josef Karásek
Jiná stráž : Rudolf Tomek
Třetí stráž : Josef Loos