Ten, který dostává políčky (Činohra)
Národní divadlo, od 28.04.1920 do 28.05.1920 (7x)
Textové a hudební úpravy
Překlad : Rudolf Kautský
Role
Hrabě Mancini : Karel Želenský
Briquet : Karel Kolár
Alfred Besano : Jiří Steimar
Baron Regnard : Karel Jičínský
Jackson : Eugen Viesner
"Zrzavý" clown : Josef Kramer
Angelika : Luisa Černá
Třetí artistka : Milada Zázvorková
První štolba : Emil Focht
Druhý štolba : Antonín Novotný
Třetí štolba : Hynek Lažanský
Tomáš : Josef Loskot
Sluha z arény : Václav Zatiranda
Fotogalerie
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, H. Žižlavská, L. Černá, J. Loskot, M. Zázvorková
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Jarmila Kronbauerová (Konsuella)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Jarmila Kronbauerová (Konsuella)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Jarmila Kronbauerová (Konsuella)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - scéna
Foto: Karel Váňa
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - scéna (II. jednání)
Foto: Karel Váňa
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Karel Jičínský (Baron Regnard)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Karel Jičínský, František Gerlický, Vladimír Merhaut
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Karel Kolár (Briquet), Karel Želenský (Hrabě Mancini)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Rudolf Deyl (Ten)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Růžena Nasková (Zinida)
Ten, který rozdává políčky - 28.04.1920, Karel Kolár (Briquet)
Kostýmní a scénické návrhy
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - náčrtek detailu scény (?)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu (Jackson)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu (Konsuella)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu (Tili - Poli)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrh kostýmu (Tili - Poli)
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrhy kostýmů
Ten, který dostává políčky - 28.04.1920, Josef Matěj Gottlieb - návrhy kostýmů (Alfred Besano)