Turcaret-Mercadet (Činohra)
Stavovské divadlo, od 16.12.1924 do 01.03.1925 (10x)
Předloha
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Mercadet : Saša Rašilov
Pan Turcaret : Jaroslav Hurt
Paní Amalie Mercadetová : Marie Hübnerová
Rytíř : Jiří Steimar
Markýz : Otto Rubík
Minard : Eduard Tesař
Flamand : Karel Váňa
Méricourt : Emil Focht
Pan Furet : Vladimír Merhaut
Pierquin : Karel Kolár
Violette : Eugen Wiesner
Justin : Karel Váňa
Paní Turcaretová : Zdenka Rydlová
Paní Jacobová : Míla Holeková
Virginie : Míla Holeková
De la Brive-Michonin : Jiří Steimar