Tannhäuser (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 10.04.1993 do 20.06.1998 (32x)
Popis
Nastudováno v německém originále
Orchestr, operní sbor a balet Státní opery Praha, Pražský mužský sbor FOK (sbor poutníků)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Richard Wagner
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Neuveden, Mladen Tarbuk
Asistent režie : Neuveden, Jaroslav Těšitel
Pomocná režie : Martin Otava
Sbormistr Pražského mužského sboru FOK : Milan Malý, Miroslav Košler
Technická realizace scény : Stanislav Hrdlička