Tannhäuser (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 10.04.1993 do 20.06.1998 (32x)
Popis
Nastudováno v německém originále

Archivní složka sign. SOP 107 obsahuje následující materiál:
- cedule k 1. až 32. představení
- české titulky
- programová brožura včetně faktur za výrobu
- seznamy částí dekorace, rekvizit a členů výpomocného sboru pro „poutníky“
- mediální ohlasy
- názory diváků na představení
- složka fotografií inscenace Oldřicha Pernici včetně diapozitivů a kontaktů
- 4 velkoformátové fotografie inscenace Oldřicha Pernici
- 7 kopií kostýmních návrhů Josefa Jelínka


Orchestr, operní sbor a balet Státní opery Praha, Pražský mužský sbor FOK (sbor poutníků)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Richard Wagner
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Neuveden, Mladen Tarbuk
Asistent režie : Neuveden, Jaroslav Těšitel
Pomocná režie : Martin Otava
Sbormistr Pražského mužského sboru FOK : Milan Malý, Miroslav Košler
Technická realizace scény : Stanislav Hrdlička
Fotogalerie
Tannhäsuer 10.04.1993 Heikki Siukola, Zora Jehličková, Lubomír Havlák, Adam Kruszewski,Peter Poldauf
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Adam Kruszewski (Wolfram von Eschenbach), Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Adam Kruszewski, Peter Poldauf, Zora Jehličková, Ladislav Mlejnek
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 baletní scéna
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 baletní výjev
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 celková scéna
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 H.Siukola, K.Petr, A.Kruszewski, P.Poldauf, D.Fatovič, L.Mlejnek, L.Havlák
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Heikki Siukola (Tannhäuser), Adam Kruszewski (Wolfram von Eschenbach)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Heikki Siukola (Tannhäuser), Martina Janková (Pastýř)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Heikki Siukola (Tannhäuser), Tamara Brummerová (Venuše)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Libuše Macháčková-Hrubá (Venuše), Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Pavel Červinka (Wolfram von Eschenbach)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Pavel Červinka (Wolfram von Eschenbach), Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 R. Oostwoud, D. Fatovič, L. Havlák, R. Weninger, P. Poldauf, J. Horáček
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 R. Oostwoud, K. Petr, J. Horáček, P. Poldauf, P. Červinka, L. Havlák
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 R. Weninger (Alžběta), R. Oostwoud (Tannhäuser), J. Horáček (Biterolf)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Renate Weininger (Alžběta), Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Tannhäuser 10.04.1993 Renate Weninger (Alžběta)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Roelof Oostwoud (Tannhäuser), Libuše Macháčková-Hrubá (Venuše)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Tamara Brummerová (Venuše), Heikki Siukola (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Tamara Brummerová (Venuše), Heikki Siukola (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Zora Jehličková (Alžběta)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Zora Jehličková (Alžběta), Heikki Siukola (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Zora Jehličková (Alžběta), Heikki Siukola (Tannhäuser), D. Fatovič, L. Havlák
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Zora Jehličková(Alžběta),Heikki Siukola(Tannhäuser),Ladislav Mlejnek(Biterolf)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Zora Jehličková, Heikki Siukola, Damir Fatovič, Lubomír Havlák,Adam Kruszewski
Foto: Oldřich Pernica