Matka (Činohra)
Stavovské divadlo, od 28.10.1945 do 04.07.1948 (42x)
Předloha
Popis
Archivní složka sign. Č 540b obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- rozpočet výpravy
- koncept smlouvy a smlouva se zástupcem autorových dědiců
- interní korespondence
- interní obsazení herců
- soupis gramofonových desek s hudbou použitou v inscenaci
- výstřižek z tisku (My, 1. 12. 1945)
- programový dvoulist
- přehled představení
- sada čb fotografií (celky scény, detaily, portréty)

Pracovní texty byly použity pro nastudování hry v roce 1938 i v roce 1945.
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 329
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 333
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 334
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 1036
Hymna: O. Jeremiáš. Slavnostní představení k oslavám výročí Čsl. samostatnosti.
Inscenátoři
Role
Fotogalerie
Matka - 28.10.1945, Emil Konečný (Kornel)
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Emil Konečný (Kornel)
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Josef Pehr (Toni)
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Karel Höger (Ondřej)
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Karel Höger (Ondřej)
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Karel Höger, Václav Voska, Miloš Nedbal, Ladislav Pešek, Leopolda Dostalová
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Ladislav Pešek (Jiří)
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Ladislav Pešek (Jiří)
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Miloš Nedbal (Otec)
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, scéna: Vlastislav Hofman
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Václav Voska (Petr)
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Václav Voska (Petr)
Foto: Josef Heinrich
Matka - 28.10.1945, Václav Voska (Petr), Leopolda Dostalová (Matka), Emil Konečný (Kornel)
Foto: Josef Heinrich