Král Václav IV. (Činohra)
Dne 05.02.1911 v 19:00
Národní divadlo
Inscenátoři
Role
Václav IV.: Richard Schlaghammer (Vlastní)
Žofie: Anna Suchánková (Vlastní)
Jan, řečený Železný, biskup litomyšlský: Jaroslav Hurt (Vlastní)
Jošt: Alois Sedláček (Vlastní)
Jindřich z Rožmberka: Karel Mušek (Vlastní)
Ota z Bergova a na Bílině: František Matějovský (Vlastní)
Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna: Eugen Viesner (Vlastní)
Zbyněk Zajíc z Haznburka: Emil Pollert (Vlastní)
Petr ze Svojšína: Rudolf Deyl (Vlastní)
Mikulaj z Lobkovic: Emil Focht (Vlastní)
Mikuláš z Pístného: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Zikmund Huler: Karel Kolár (Vlastní)
Eliška z Kravař: Ludmila Matějovská (Vlastní)
Anna z Frimburka: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Šašek krále Václava IV.: Karel Hašler (Vlastní)
Jan z Husi: Eduard Vojan (Vlastní)
Kříšťan z Prachatic: Josef Karásek (Vlastní)
Walther Harasser: Robert Polák (Vlastní)
Henning de Baltenhagen: Karel Váňa (Vlastní)
Jan z Lehnice: Karel Pulc (Vlastní)
Jan Žižka: Jan Vávra (Vlastní)
Anežka: Zdenka Rydlová (Vlastní)
Jakub pekař: Alois Sedláček (Vlastní)
Jiří budkář: František Gerlický (Vlastní)
Zuzana lazebnice: Růžena Nasková (Vlastní)
Matěj švec z Podčápel: Viktor Liška (Vlastní)
Mikeš: Karel Želenský (Vlastní)
Jan, purkrabí na Dvoře Králově: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Maří: Anna Červená (Vlastní)
Janek: Jan Kavka (Vlastní)
Žebravý mnich: Robert Polák (Vlastní)
Purkrabí domu, řečeného pražského, ve Vídni: Eugen Viesner (Vlastní)
Menhart Velflův: Rudolf Kafka (Vlastní)
Konšel Menšího Města pražského: Josef Kramer (Vlastní)
Poduška: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Jiný služebník: Josef Polák (Vlastní)
Nahluchlý služebník: Emil Focht (Vlastní)
Selské děvče: Marie Hübnerová (Vlastní)
Rychtář Havlátky vsi: Václav Zintl (Vlastní)
Rychtář pošumavské vsi: Karel Kindl (Vlastní)
Člen poselstva krále francouzského: František Gerlický (Vlastní)
Člen poselstva krále francouzského: Josef Loos (Vlastní)
Nuncius papeže římského: Karel Kolár (Vlastní)
Hejtman rožmberský: Josef Karásek (Vlastní)
Starší sedlák: Karel Váňa (Vlastní)
Farář Kunratic vsi: Karel Mušek (Vlastní)
Kuchtík: Marie Papírníková (Vlastní)
Posel z Prahy: Karel Kolár (Vlastní)
Biřic panský: Karel Pulc (Vlastní)
Kdosi z družiny královy: Václav Zintl (Vlastní)
Fotogalerie
Král Václav IV. - 02.02.1911 (Karel Štapfer - scéna)
Král Václav IV. - 02.02.1911 (Karel Štapfer - scéna)
Král Václav IV. - 02.02.1911, Anna Suchánková (Žofie)
Král Václav IV. - 02.02.1911, celková scéna
Král Václav IV. - 02.02.1911, celková scéna