Benátský kupec (Činohra)
Dne 19.11.1914 v 19:30
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Benátský vévoda: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Antonio: Jan Vávra (Vlastní)
Bassanio: Miloš Nový (Vlastní)
Salanio: Eugen Viesner (Vlastní)
Salarino: Eduard Tesař (Vlastní)
Tubal: Karel Novák (Vlastní)
Lancelot Gobbo: Karel Váňa (Vlastní)
Starý Gobbo: Karel Mušek (Vlastní)
Salerio: František Gerlický (Vlastní)
Baltazar: Antonín Čepela (Vlastní)
Nerissa: Anna Sedláčková (Vlastní)
Jessika: Zdenka Rydlová (Vlastní)
Soudní sluha: Václav Zintl (Vlastní)
Shylock: Eduard Vojan (Vlastní)
Lorenzo: Rudolf Deyl (Vlastní)
Princ marokkánský: Karel Želenský (Vlastní)
Princ arragonský: Richard Schlaghammer (Vlastní)
Gratiano: Jaroslav Hurt (Vlastní)
Portie: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Soudní úředník: František Hlaváček (Vlastní)
Fotogalerie
Benátský kupec - 06.10.1909, Eugen Wiesner (Salanio), Jan Vávra (Antonio), Rudolf Deyl (Lorenzo)
Foto: Karel Bachman
Benátský kupec - 06.10.1909, Jaroslav Hurt (Shylock)
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Kolár (Tubal)
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Štapfer - návrh scény
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Štapfer - scéna
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Štapfer - scéna
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Štapfer - scéna
Foto: Karel Bachman
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Štapfer - scéna
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Štapfer - scéna
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Štapfer - scéna
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Váňa (Baltazar)
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Váňa (Baltazar), Anna Sedláčková (Nerissa)
Benátský kupec - 06.10.1909, Karel Želenský (Princ marokkánský)
Benátský kupec - 06.10.1909, Vojta Matys (Princ arragonský)