Kupec benátský (Opera)
Dne 04.11.1969 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jaroslav Vrchlický
Inscenátoři
Role
Antonio: Josef Heriban (Vlastní)
Bassanio: Václav Zítek (Vlastní)
Lorenzo: Zdeněk Švehla (Vlastní)
Graciano: Jaroslav Horáček (Vlastní)
Tubal: Jiří Joran (Vlastní)
Lancelot Gobbo: Lubomír Havlák st. (Vlastní)
Jessika: Miloslava Fidlerová (Vlastní)
Porcie: Eva Hlobilová (Vlastní)
Gondolier: Jan Hlavsa (Vlastní)
Vévoda benátský: Václav Bednář (Vlastní)
Soudní sluha: Miroslav Kratochvíl (Vlastní)
Porciin herold: Růžena Radová (Vlastní)
Shylock: Jaroslav Veverka (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Přemysl Charvát, Neuveden
Asistent režie: Miloslav Smrž
Asistent výtvarníka kostýmů: Eliška Pavlousková
Inspicient: Ladislav Szabó
Korepetitor: Jiří Pokorný
Fotogalerie
Kupec benátský - 02.11.1969 (I. Mixová, T. Šrubař, M. Tauberová, V. Kočí, J. Veverka)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969 (Karel Berman, Václav Bednář, Eva Hlobilová)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969 (Miloslava Fidlerová, Viktor Kočí, Karel Berman, Lubomír Havlák)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969 (Oldřich Šimáček - scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Ivana Mixová (Porcie)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Ivana Mixová (Porcie), Karel Berman (Shylock)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Ivana Mixová (Porcie), Teodor Šrubař (Bassanio)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Jaroslav Veverka (Shylock)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Josef Heriban (Antonio), Václav Zítek (Bassanio)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Karel Berman (Shylock)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Karel Berman (Shylock), Miloslava Fidlerová (Jessika)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Lubomír Havlák (Lancelot Gobbo)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Maria Tauberová (Jessika), Jaroslav Veverka (Shylock)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Maria Tauberová (Jessika), Viktor Kočí (Lorenzo)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Oldřich Šimáček - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Oldřich Šimáček - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Václav Zítek (Bassanio), Eva Hlobilová (Porcie)
Foto: Jaromír Svoboda
Kupec benátský - 02.11.1969, Zdeněk Otava (Vévoda benátský)
Foto: Jaromír Svoboda