M. D. Rettigová (Činohra)
Stavovské divadlo, od 28.05.1938 do 25.06.1939 (15x)
Inscenátoři
Fotogalerie
M. D. Rettigová - 28.05.1938, Jan Pivec (Valenta), Antonie Nedošínská (Ančka)
M. D. Rettigová - 28.05.1938, Míla Pačová (Roubínková)
Foto: Josef Heinrich