Plukovník Švec (Činohra)
Stavovské divadlo, od 15.11.1938 do 17.12.1938 (9x)
Předloha
Popis
Archivní složka sign. Č 763b obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- interní korespondence
- 2 výstřižky z tisku
- sada čb fotografií (detaily, portréty)

Inscenátoři
Role
Poručík (později plukovník) Švec : Bedřich Karen
Poručík Trojan : Jiří Dohnal
Poručík (později major) Kaluža : Jaroslav Vojta
Janda : Josef Gruss
Martyška : František Roland
Pan Kódl : Saša Rašilov
První čs. dobrovolník : Ladislav Boháč
Druhý čs. dobrovolník : Otto Rubík
Třetí čs. dobrovolník : Stanislav Neumann
Čtvrtý čs. dobrovolník : František Velebný
Pátý čs. dobrovolník : Eduard Blažek, Karel Jelínek
Šestý čs. dobrovolník : Eduard Blažek
Sedmý čs. dobrovolník : František Marek
Osmý čs. dobrovolník : Míla (Miloslav) Holub
Devátý čs. dobrovolník : Jaroslav Pejřil
Desátý čs. dobrovolník v Aksakovu : Oldřich Hoblík
Jedenáctý čs. dobrovolník v Aksakovu : Gustav Schorsch
Dvanáctý čs. dobrovolník v Aksakovu : Josef Hlinomaz
Voják-Slovák : Ladislav Pešek
Jeho náčelník štábu : Karel Kolár
První delegát sovětu v Penze : Ludvík Veverka
Druhý delegát sovětu v Penze : Rudolf Deyl
Sovětský dopravní komisař : Jaroslav Průcha
Železniční úředník : Josef Grumlík, Karel Jelínek
První voják : Ladislav Boháč
Druhý voják : Otto Rubík
Paluska : Eduard Blažek
Starosta města Kazaně : Karel Kolár
Člen Všeruského ústavodárného shromáždění : Vojta Novák
První důstojník kazaňského štábu : Karel Dostal, Karel Jelínek
Druhý důstojník kazaňského štábu : Jan Pivec
Jurodivý : Jaroslav Průcha
Kapitán "Karamzinu" : Eduard Blažek
Dáma s papouškem : Marie Ježková
Žena s dítětem : Růžena Gottliebová
První kazaňský běženec : Eduard Blažek, Karel Jelínek
Druhý kazaňský běženec : Eduard Blažek
Třetí kazaňský běženec : František Marek
Čtvrtý kazaňský běženec : Míla (Miloslav) Holub
Pátý kazaňský běženec : Josef Grumlík
Šestý kazaňský běženec : Oldřich Hoblík
Sedmý kazaňský běženec : Gustav Schorsch
Osmý kazaňský běženec : Josef Hlinomaz
Devátý kazaňský běženec : Václav Vorel
Jurajčík : Ladislav Pešek
Ruský železničář : Rudolf Kasl
Fotogalerie
Plukovník Švec - 15.11.1938 (Karel Kolár, Vojta Novák)
Foto: Josef Heinrich
Plukovník Švec - 15.11.1938, Bedřich Karen (Poručík - později plukovník - Švec)
Foto: Josef Heinrich
Plukovník Švec - 15.11.1938, František Roland (Martyška)
Foto: Josef Heinrich
Plukovník Švec - 15.11.1938, Jaroslav Vojta (Poručík - později major - Kaluža)
Foto: Josef Heinrich
Plukovník Švec - 15.11.1938, Jiří Dohnal (Poručík Trojan)
Foto: Josef Heinrich
Plukovník Švec - 15.11.1938, Josef Gruss (Janda)
Foto: Josef Heinrich