Kouzelná flétna (SOP) (Opera)
Státní opera, od 07.01.2012 do 04.11.2016 (59x)
Popis
Zobrazit původní inscenaci Státní opery Praha v letech 1995–2011

Své poslední operní dílo na libreto Emanuela Schikanedera napsal Mozart v roce 1791, několik měsíců před svou smrtí. Kouzelný pohádkový, druhově obtížně zařaditelný příběh je hrou plnou fantazie, humoru, ale i filozofie. Postavy prince Tamina, princezny Paminy, moudrého Sarastra – pána říše světla, zlé Královny noci, která vládne nočnímu království, a zejména veselého ptáčníka Papagena úspěšně oslovují diváky na celém světě více než 200 let a kladou stále stejné otázky: Je Kouzelná flétna oslavou zednářství? Nebo Mozartovým životním krédem o vítězství dobra nad zlem? Anebo „jen“ fantaskní pohádkou pro publikum lidového Divadla na Vídeňce, jehož impresáriem byl Emanuel Schikaneder? Neboť právě on přišel za Mozartem s nápadem na zkomponování Kouzelné flétny, protože dobře věděl, že návštěvníci jeho divadla touží především po hrách plných kouzel…
S inscenací Kouzelné flétny v režii Ladislava Štrose slavil soubor opakovaně úspěchy i v Japonsku.

Orchestr, sbor a balet SO, baletní škola Olgy Kyndlové.

Opera je nastudována v německém originále a v představení jsou použity české a anglické titulky.
Přibližná délka představení včetně přestávky: 2 hodiny a 35 minut, jedna přestávka 20 minut.

Inscenace neměla oficiální derniéru. Údaj o derniéře je pouze pro potřeby databáze.

Archivní složka sign. O 155o obsahuje následující materiál:
- komplet cedulí - tematiky 206.–264. repríza
- výstřižek z časopisu ND (2013)
- programová brožura (1995, re-edice 2013)
- dokumentace dvou zájezdů do Japonska 2013 (sign. Z 2523), 2016 (sign. Z 2823)
Většina materiálů a fotodokumentace inscenace je uložena ve fondu Státní opery Praha, sign. SOP 051.
Převzatá inscenace ze SOP - premiéra v SOP 20.10.1995, v SOP odehráno 205 repríz. 1. představení po spojení s ND 7.1.2012 = 206. repríza. V ND odehráno 59 repríz, celkem hráno 264x.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Emanuel Schikaneder
Role
Spolupracovali
Asistent režie : Olga Kyndlová
Jazyková spolupráce : Thomas Hauk
Umělecké masky : Otto Šejnoha