Jan Žižka (Činohra)
Dne 01.07.1912 v 20:00
Národní divadlo
Inscenátoři
Role
Sigmund: Karel Želenský (Vlastní)
Náměstek legátův: Robert Polák (Vlastní)
Jan Železný: Václav Rabas (Vlastní)
Pipo Spano: Josef Karásek (Vlastní)
Kašpar Šlik: Emil Focht (Vlastní)
Komorník králův: Rudolf Kafka (Vlastní)
Záviše Černý z Garbova: Richard Schlaghammer (Vlastní)
Kapitán kumánský: Jaroslav Hurt (Vlastní)
Jan Roháč z Dubé: Karel Hašler (Vlastní)
Kuneš z Bělovic: Eugen Viesner (Vlastní)
Zbyněk Buchovec z Buchova: František Bartůšek (Vlastní)
Louda z Chlumčan: František Bartoš (Vlastní)
Michal Koudele ze Žitenic: Josef Loos (Vlastní)
Mikát Brada Odraný: Karel Kindl (Vlastní)
Jan Laudát: Karel Mušek (Vlastní)
Vilém z Pernštejna: Richard Schlaghammer (Vlastní)
Petr Strážnický z Kravař: Karel Kolár (Vlastní)
Václav Strážnický: Emil Focht (Vlastní)
Vaněk Černohorský z Boskovic: Jan Vávra (Vlastní)
Smil z Kunštátu: Karel Pulc (Vlastní)
Jan Tovačovský z Cimburka: Josef Polák (Vlastní)
Jimram: Vítězslav Bartoš (Vlastní)
Zbyněk: Karel Kindl (Vlastní)
Oldřich: Josef Javůrek (Vlastní)
Jan Všembera z Boskovic: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Jan Lhotský ze Ptení: Emil Pollert (Vlastní)
Hartneid z Lichtenštejna: Karel Hašler (Vlastní)
Jiří ze Šternberka: Vilém Petržilka (Vlastní)
Jan hrabě z Hardeka: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Vilém Kostka z Postupic: Josef Loos (Vlastní)
Hlas z Kamenice: Josef Holub (Vlastní)
Václav z Jenštejna: Josef Kaválek (Vlastní)
Jan Městecký z Opočna: Karel Želenský (Vlastní)
Jan Chudoba z Ralska: Karel Kindl (Vlastní)
Čeněk z Vartenberka: Josef Karásek (Vlastní)
Purkmistr pražský: Richard Schlaghammer (Vlastní)
Prokop Závada: Rudolf Deyl (Vlastní)
Šimon od bílého lva: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Jan Kramář: Josef Holzer (Vlastní)
Jeronym Šrol: Richard Klír (Vlastní)
Hrdoňka: Rudolf Kafka (Vlastní)
Hedvika: Vladimír Merhaut (Vlastní)
Šilink: Josef Javůrek (Vlastní)
Pavel z domu rychtářova: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Vaněk Charvát: Josef Pasler (Vlastní)
Jan Charvát: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Aleš: Vladimír Merhaut (Vlastní)
Kněz Jan Rokycana: Emil Focht (Vlastní)
Jan Želivský: Jan Vávra (Vlastní)
Kněz Martin: Rudolf Deyl (Vlastní)
M. Křišťan z Prachatic: Karel Kolár (Vlastní)
M. Jakoubek ze Stříbra: Josef Polák (Vlastní)
M. Engliš: Karel Bašek (Vlastní)
M. Příbram: Josef Kaválek (Vlastní)
Kněz Vilém: Jan Petrus (Vlastní)
Městský písař pražský: Josef Kramr (Vlastní)
Vítek: Karel Hašler (Vlastní)
Purkmistr brněnský: Václav Zintl (Vlastní)
Kutnohorský měšťan: Karel Mušek (Vlastní)
Jiný měšťan kutnohorský: Karel Váňa (Vlastní)
Gunther: Karel Jareš (Vlastní)
Pavel: František Gerlický (Vlastní)
Posel Orebských: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Posel Táborských: František Gerlický (Vlastní)
Vrah: Jaroslav Hurt (Vlastní)
Uherský hejtman: Josef Kaválek (Vlastní)
Uherský voják: Rudolf Tomek (Vlastní)
Cepník z vojska Žižkova: Karel Bašek (Vlastní)
Pachole královo: Julie Vildová (Vlastní)
Sluha na pražské radnici: Václav Fabián (Vlastní)
Anna: Marie Ryšavá (Vlastní)
Kateřina: Anna Suchánková (Vlastní)
Maří: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Stařena pražská: Marie Pštrossová (Vlastní)
Podruhyně pražská: Marie Hübnerová (Vlastní)
Mladá měšťanka pražská: Zdenka Rydlová (Vlastní)
Stařena z Kutné Hory: Eliška Volfová (Vlastní)
Měšťanka kutnohorská: Růžena Nasková (Vlastní)
Jiná kutnohorská měšťanka: Růžena Havelská (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Helena Towarnická (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Eugena Engelbertová (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Lída Matějíčková (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Marie Papírníková (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Tereza Hálová (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Emilie Šlosarová (Vlastní)
Dítě z Kutné Hory: Marie Nebeská (Dětská role)
Dítě z Kutné Hory: František Kavka (Dětská role)
Jiří, biskup pasovský: Josef Pasler (Vlastní)
Michal, kanovník: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Jan Žižka z Trocnova a z Kalicha: Eduard Vojan (Vlastní)
Jan Hvězda z Vicemic: Karel Pulc (Vlastní)
Vaněk: Otto Boleška (Vlastní)
Jakub, helméř: Robert Polák (Vlastní)
Trojánek: Karel Váňa (Vlastní)
Posel českých pánů ke králi: Karel Mušek (Vlastní)
Jiný posel českých pánů ke králi: Eugen Viesner (Vlastní)
Fotogalerie
Jan Žižka - 06.07.1911, Vladimír Merhaut (Hedvika)