Novokřtěnci (Činohra)
Dne 16.01.1969 v 19:00
Národní divadlo
Švýcarský autor. Hudbu nahrál Filmový symfonický orchestr.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Císař Karel V.: Bořivoj Navrátil (Vlastní)
Kardinál: Ladislav Boháč (Vlastní)
Franz von Waldek: Vladimír Šmeral (Host)
Kurfiřt: Vítězslav Vejražka (Vlastní)
Lanckrabě hessenský: Vladimír Leraus (Vlastní)
Kancléř: Miloš Nedbal (Vlastní)
Jan Matthison: Radovan Lukavský (Vlastní)
Bernhard Rothmann: Miroslav Doležal (Vlastní)
Bernhard Krechting: Jiří Dohnal (Vlastní)
Staprade: František Kovářík (Host)
Vinne: Emil Konečný (Vlastní)
Klopriss: Karel Pech (Vlastní)
Johann Bockelson z Leydenu: Rudolf Hrušínský (Vlastní)
Knipperdollinck: Miroslav Macháček (Vlastní)
Judita: Blanka Bohdanová (Vlastní)
Mnich: Bohuslav Čáp (Vlastní)
Stráž: Miloš Nesvadba (Vlastní)
Heinrich Gresbeck: Martin Štěpánek (Vlastní)
Řezník: Čestmír Řanda (Vlastní)
Zelinářka: Jiřina Šejbalová (Vlastní)
Langermann: Josef Kemr (Vlastní)
Paní Langermannová: Alena Čepková (Host)
Friese: Josef Gruss (Vlastní)
Paní Friesová: Marie Burešová (Vlastní)
Helga: Luba Skořepová (Vlastní)
Gizela: Helga Čočková (Vlastní)
Veronika z Recků: Blanka Waleská (Vlastní)
Divara: Jarmila Orlová (Host)
Kruse: Zdeněk Šavrda (Vlastní)
Kat: Jiří Horký (Host)
Rytíř Johann von Büren: Martin Růžek (Vlastní)
Rytíř Herrmann von Mengerssen: Bohuš Záhorský (Vlastní)
Protestantský žoldnéř: Vladimír Brabec (Vlastní)
Katolický žoldnéř: Milan Mach (Host)
Spolupracovali
Asistent režie: Eduard Pavlíček
Pohybová spolupráce: Pavel Šmok
Inspicient: Eduard Pavlíček
Fotogalerie
Novokřtěnci - 03.03.1968 (Martin Růžek, Bohuš (Bohumil) Záhorský)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968 (Rudolf Hrušínský, František Kovářík, Karel Pech, Emil Konečný)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Jan Skalický - návrh kostýmu
Novokřtěnci - 03.03.1968, Jan Skalický - návrh kostýmu (Franz von Waldek)
Novokřtěnci - 03.03.1968, Jan Skalický - návrh kostýmu (Jan Matthison)
Novokřtěnci - 03.03.1968, Jan Skalický - návrh kostýmu (Johann Bockelson z Leydenu)
Novokřtěnci - 03.03.1968, Jan Skalický - návrh kostýmu (Knipperdollinck)
Novokřtěnci - 03.03.1968, Jan Skalický - návrh kostýmu (Kurfiřt)
Novokřtěnci - 03.03.1968, Jan Skalický - návrh kostýmu (Rytíř Johann von Büren)
Novokřtěnci - 03.03.1968, Jiří Dohnal (Bernhard Krechting), Rudolf Hrušínský (Johann Bockelson)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Jiřina Šejbalová (Zelinářka)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Jiřina Šejbalová (Zelinářka), Martin Růžek (Rytíř Johann von Büren)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Karel Höger (Knipperdollinck)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Karel Höger (Knipperdollinck), Rudolf Hrušínský (Johann Bockelson)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Luděk Munzar (Císař Karel V.)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Miroslav Doležal (Bernhard Rothmann)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Radovan Lukavský (Jan Matthison)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Rudolf Hrušínský (Johann Bockelson z Leydenu)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Rudolf Hrušínský (Johann Bockelson z Leydenu)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Rudolf Hrušínský (Johann Bockelson), Karel Höger (Knipperdollinck)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Zdeněk Štěpánek (Franz von Waldek)
Foto: Jaromír Svoboda
Novokřtěnci - 03.03.1968, Zdeněk Štěpánek (Franz von Waldek), Karel Höger (Knipperdollinck)
Foto: Jaromír Svoboda