Mistři pěvci norimberští (Opera)
Dne 07.06.1979 v 18:30
Smetanovo divadlo
Spoluúčinkují členové skupiny historického šermu Riegel.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Richard Wagner
Překlad: Zdeněk Knittl
Úprava textu : Jaroslav Vogel
Inscenátoři