Král Václav IV. (Činohra)
Národní divadlo, od 02.02.1911 do 26.06.1912 (24x)
Popis
Archivní složka sign. Č 440a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- přehled představení
- smlouva s autorem
- výstřižky z tisku (1x nedatovaný a neurčený, 1x list Novina roč. 3, č. 24, 1909/1910)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 6525
Inscenátoři
Role
Václav IV. : Richard Schlaghammer
Jan, řečený Železný, biskup litomyšlský : Jaroslav Hurt
Jindřich z Rožmberka : Karel Mušek
Ota z Bergova a na Bílině : František Matějovský, Jaroslav Vojta
Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna : Eugen Viesner
Zbyněk Zajíc z Haznburka : Emil Pollert
Petr ze Svojšína : Rudolf Deyl
Mikulaj z Lobkovic : Emil Focht
Mikuláš z Pístného : Florentin Steinsberg
Zikmund Huler : Karel Kolár
Šašek krále Václava IV. : Karel Hašler
Jan z Husi : Eduard Vojan
Kříšťan z Prachatic : Josef Karásek
Walther Harasser : Robert Polák
Henning de Baltenhagen : Karel Váňa
Jan z Lehnice : Karel Pulc
Jan Žižka : Jan Vávra
Jiří budkář : František Gerlický
Zuzana lazebnice : Růžena Nasková
Matěj švec z Podčápel : Rudolf Tomek, Viktor Liška
Jan, purkrabí na Dvoře Králově : Antonín Hlaváček
Janek : Jan Kavka
Žebravý mnich : Robert Polák
Purkrabí domu, řečeného pražského, ve Vídni : Eugen Viesner
Menhart Velflův : Rudolf Kafka
Konšel Menšího Města pražského : Josef Kramer
Jiný služebník : Josef Polák
Nahluchlý služebník : Emil Focht, Neuveden
Rychtář Havlátky vsi : Václav Zintl
Rychtář pošumavské vsi : Karel Kindl
Člen poselstva krále francouzského : František Gerlický
Člen poselstva krále francouzského : Josef Loos
Nuncius papeže římského : Karel Kolár
Hejtman rožmberský : Josef Karásek
Starší sedlák : Karel Váňa
Farář Kunratic vsi : Karel Mušek, Rudolf Kafka
Posel z Prahy : Karel Kolár
Biřic panský : Karel Pulc
Kdosi z družiny královy : Václav Zintl
Fotogalerie
Král Václav IV. - 02.02.1911 (Karel Štapfer - scéna)
Král Václav IV. - 02.02.1911 (Karel Štapfer - scéna)
Král Václav IV. - 02.02.1911, Anna Suchánková (Žofie)
Král Václav IV. - 02.02.1911, celková scéna
Král Václav IV. - 02.02.1911, celková scéna