Janošík (Činohra)
Stavovské divadlo, od 26.02.1923 do 19.11.1924 (20x)
Předloha
Popis
Archivní složka sign. Č 335b obsahuje následující listinný a fotografický materiál:
- cedule z repríz 4. a 12. 3. 1923
- smlouva s autorem
- posudek F. Goetze na pohostinské vystoupení J. Rozsívala
- korespondence s divadlem Urania o povolení provozování díla
- sada fotografií především celků scén
Inscenátoři
Režie : Vojta Novák