Boris Godunov (Opera)
Smetanovo divadlo, od 18.06.1976 do 21.12.1981 (28x)
Spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor - sbormistr Jiří Chvála.
Textové a hudební úpravy