Car Saltan (Opera)
Smetanovo divadlo, od 24.10.1958 do 18.04.1959 (12x)
Spoluúčinkují členové Kühnova dětského sboru, sbm. Markéta Kühnová.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Jan Hus Tichý
Choreografie : Věra Nollová
Role
Nejmladší sestra (Cařice Militrisa) : Libuše Domanínská, Milada Šubrtová
Prostřední sestra (Tkadlice) : Jaroslava Dobrá, Štěpánka Štěpánová
Nejstarší sestra (Kuchařice) : Jarmila Pechová, Jaroslava Procházková
Carevič Kvidon : Zdeněk Švehla
Druhý námořník : Jiří Joran, Jiří Schiller
Třetí námořník : Josef Celerin, Vladimír Jedenáctík
Spolupracovali
Asistent režie : Milan Macků
Hudební příprava : Josef Chaloupka
Fotogalerie
Car Saltan - 24.10.1958 František Tröster - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 František Tröster - scéna
Car Saltan - 24.10.1958 J. Dobrá (Tkadlice) M. Ovčačíková (Babaricha), J. Procházková (Kuchařice)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 J. Dobrá (Tkadlice), L. Domanínská (Militrisa), J. Procházková (Kuchařice)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Ladislav Mráz, Štěpánka Štěpánová, Vlasta Urbanová, Zdeněk Švehla
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Libuše Domanínská (Militrisa), Zdeněk Švehla (Kvidon) a sbor
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Marie Ovčačíková, Jaroslava Dobrá, Ladislav Mráz, Jaroslava Procházková
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Milada Čadikovičová, (Babaricha), Rudolf Asmus (Car Saltan)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Milada Šubrtová (Nejmladší sestra - Cařice Militrisa)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Rudolf Asmus (Car Saltan)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Š. Štěpánová (Tkadlice), M. Čadikovičová (Babaricha), J. Pechová (Kuchařice)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Štěpánka Štěpánová (Prostřední sestra - Tkadlice)
Car Saltan - 24.10.1958 Štěpánka Štěpánová (Tkadlice), Jarmila Pechová (Kuchařice)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Vlasta Urbanová (Carevna Labuť)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Zdeněk Švehla (Carevič Kvidon)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Zdeněk Švehla (Carevič Kvidon), Rudolf Asmus (Car Saltan)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958, Rudolf Vonásek (Stařeček)
Foto: Jaromír Svoboda