Aida (SOP) (Opera)
Státní opera, od 04.01.2012
Popis
K otevření Suezského kanálu si egyptský vicekrál Ismail Paša objednal operu u skladatele, jehož Rigoletto zahajoval roku 1869 otevření operního domu v Káhiře. Giuseppe Verdi věnoval přípravě velkou péči a vypravil se i do Egypta, aby získal vlastní představu o této zemi. V Miláně si nechal vyrobit podle svých údajů i staroegyptsky tvarované trubky, tzv. aidovky. Operu dokončil Verdi až po otevření Suezského průplavu (17. 11. 1869), premiéra se uskutečnila 24. 12. 1871 v Teatro del’Opera v Káhiře.
Dramatický náboj příběhu etiopské princezny Aidy a egyptského válečníka Radama vyrůstá z vnitřního sváru ženy, která se musí rozhodnout mezi věrností své vlasti a láskou k muži, který patří k utlačovatelům jejího národa. Mezi láskou a povinností se ocitne i Radames, když nakonec kvůli Aidě zradí svou zem.
Premiéra současné inscenace se uskutečnila roku 1994. Známý egyptský malíř Hafíz Abdel Farghali se postaral o nefalšovaný egyptský kolorit scény, která se spolu s dekorativními kostýmy Josefa Jelínka zasloužila o vznik jednoho z nejúspěšnějších představení souboru. Inscenace se setkala s velkým ohlasem i při dvou turné Státní opery Praha po Japonsku – v roce 2001 v roli Radama vystoupil umělec světového formátu José Cura, v roce 2005 s naším souborem hostovala Maria Guleghina.

Přibližná délka představení včetně přestávky: 2 hodiny a 45 minut, jedna přestávka 20 minut.
Převzaté představení ze SOP - premiéra v SOP 2.6.1994, v SOP odehráno 294 repríz. 1.předst. po spojení s ND 4.1.2012 = 295.repríza. Orchestr, sbor a balet SO. Od 26.8.2016 v ND kvůli rekonstrukci SO.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Antonio Ghislanzoni
Spolupracovali
Asistent režie : Lubor Cukr, Petr Jirsa
Mistr světel : Hynek Dörner
Mistr zvuku : Matouš Uhlíř
Světelná režie : Zoran Mihanović
Technická spolupráce : Stanislav Hrdlička
Vedoucí garderoby : Lenka Havlíčková
Vedoucí maskérny : Anna Škvorová
Vedoucí jevištního provozu : Pavel Dautovský