Čarodějka pasovská (Činohra)
Národní divadlo, od 20.06.1941 do 01.12.1941 (16x)
Popis
Archivní složka sign. Č 118a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- korespondence k provozování hry
- smlouva s překladatelem
- rozpočet výpravy
- výstřižky z tisku
- 4 náčrtky scény (patrně od Vl. Hofmana)
- viz též V 1304 (ND za protektorátu, kapitola XXII)
- viz též publikace Vl. Just: Miloš Hlávka – Světák nebo Kavalír Páně?, zvuková ukázka z inscenace
- sada čb fotografií (2 celky scény, detaily)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 646
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 762
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 763
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 764
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3453
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 4176
Textové a hudební úpravy
Hudba : Willy Hahn
Překlad : Miloš Hlávka
Inscenátoři
Režie : Jan Bor
Role
Valentina Ingoldová : Olga Scheinpflugová
Hrabě z Klingenberku : Václav Vydra st.
Jura Satlbogen : Otto Rubík
Valentin Ingold : Zdeněk Štěpánek
Generální vikář : František Roland
Sedlák Alberer : Stanislav Neumann
Sedlák Schredl : Jaroslav Vojta
Sedlák Machtlinger : Karel Adámek
Sedlář Wehinger : Karel Šott
Martin : Hanuš Kubík
Emerencie : Zdenka Baldová
Měšťanské děvče : Růžena Gottliebová
Jakub : Jan Martin
Setník : Karel Černý
Vesničan : Eduard Blažek