Jan Hus (Činohra)
Dne 06.07.1912 v 19:00
Národní divadlo
Inscenátoři
Role
Sigmund: Karel Želenský (Vlastní)
Jan z Chlumu: Jan Vávra (Vlastní)
Václav z Dubé: Josef Karásek (Vlastní)
Petr Zmrzlík ze Svojšína: Jaroslav Vojta (Host)
Vok z Valdštejna: Karel Kolár (Vlastní)
Vilém: Antonín Srb (Vlastní)
Záviše: Viktor Hauf (Vlastní)
Hynek: Josef Kempl (Vlastní)
Mikeš Divoký z Jemnišť: Emil Focht (Vlastní)
Petr z Mladenovic: Eugen Viesner (Vlastní)
M. Jan Hus: Eduard Vojan (Vlastní)
M. Štěpán z Pálče: Richard Schlaghammer (Vlastní)
Pierre d´Ailly: Karel Hašler (Vlastní)
Zabarella: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Jan z Brogni: Karel Bartůšek (Vlastní)
Jan Wallenrod: Rudolf Deyl (Vlastní)
Patriarcha cařihradský: Karel Pulc (Vlastní)
Patriarcha aquilejský: Richard Klier (Vlastní)
Arcibiskup milánský: Jaroslav Tyl (Vlastní)
Jan Železný: Karel Kindl (Vlastní)
Biskup augšburský: Otto Boleška (Vlastní)
Biskup tridentský: Jaroslav Vojta (Host)
Biskup kostnický: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Biskup lodský: Karel Váňa (Vlastní)
Biskup trevírský: Josef Loos (Vlastní)
Provinciál cisterciáků: Robert Polák (Vlastní)
Míchal de Causis: Jaroslav Hurt (Vlastní)
Václav Tiem: Karel Mušek (Vlastní)
Dr. Petr Štorch: František Gerlický (Vlastní)
Dr. Jan z Minsterberka: Vladimír Merhaut (Vlastní)
M. Albert z Warrentrappe: Josef Polák (Vlastní)
M. John Stokes: Karel Kolár (Vlastní)
Dr. Jiří z Boru: Karel Želenský (Vlastní)
Jan Náz: Josef Javůrek (Vlastní)
Kuneš ze Zvole: Josef Kramr (Vlastní)
Petr, opat: Rudolf Tomek (Vlastní)
Jan, řečený Peklo: Rudolf Kafka (Vlastní)
Mnich: Emil Focht (Vlastní)
Jiný mnich: Josef Neumann (Vlastní)
Kněz: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Jiný kněz: Alois Gotthart (Vlastní)
Kněz v nákladné sukni: Josef Kaválek (Vlastní)
Hofmistr papežův: Emil Focht (Vlastní)
Vrátný papežův: Václav Fabián (Vlastní)
Kussenpfenig: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Oswald Roll: Jaroslav Hurt (Vlastní)
Klementer: Eugen Viesner (Vlastní)
Purkart z Aldemburka: Rudolf Kafka (Vlastní)
Jiří, student: Rudolf Deyl (Vlastní)
Martin: Karel Hašler (Vlastní)
Jiný student: Václav Zintl (Vlastní)
Jiný student: František Gerlický (Vlastní)
Ondřej Polák: Otto Boleška (Vlastní)
Bernart: Vladimír Merhaut (Vlastní)
Henslin Schadernich: Emil Focht (Vlastní)
Matoušek: Karel Váňa (Vlastní)
Pavel Švec: Eugen Viesner (Vlastní)
Stašek: Rudolf Tomek (Vlastní)
Jan: Karel Bartůšek (Vlastní)
Smolař: Robert Polák (Vlastní)
Vrchní biřic na staroměstské radnici: Josef Karásek (Vlastní)
Biřic: Antonín Hlaváček (Vlastní)
Kat: František Ouředník (Vlastní)
Velitel stráže: Josef Holub (Vlastní)
Žalářník: Josef Kaválek (Vlastní)
Anna z Frimburka: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Paní Žofka ze Zderazu: Marie Hübnerová (Vlastní)
Marta: Růžena Nasková (Vlastní)
Maří: Marie Pštrossová (Vlastní)
Petruše: Marie Ryšavá (Vlastní)
Mladá žena: Anna Suchánková (Vlastní)
Dívka: Eugena Engelbertová (Vlastní)
Biřic: Josef Loos (Vlastní)
Biřic: Josef Polák (Vlastní)
Fotogalerie
Jan Hus - 31.10.1911 (celková scéna)
Jan Hus - 31.10.1911 (Karel Kolár, Otto Boleška, Rudolf Deyl)
Foto: Karel Váňa
Jan Hus - 31.10.1911 (Karel Štapfer - scéna, Betlémská kaple)
Jan Hus - 31.10.1911 (Karel Štapfer - scéna, I. dějství)
Jan Hus - 31.10.1911 (sbor)
Foto: Karel Bachman
Jan Hus - 31.10.1911 (Vladimír Merhaut, Marie Hübnerová, Eugen Viesner)
Jan Hus - 31.10.1911, Anna Suchánková (Mladá žena)
Foto: Karel Váňa
Jan Hus - 31.10.1911, Josef Loos (Biskup trevírský)
Jan Hus - 31.10.1911, Karel Váňa (Matoušek)
Jan Hus - 31.10.1911, Otto Boleška (Ondřej Polák), Emil Focht (Henslin Schadernich)
Jan Hus - 31.10.1911, Robert Polák (Provinciál cisterciáků)