Jezero Ukereve (Činohra)
Dne 16.02.1936 v 15:00
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Role
Forde: Eduard Kohout (Vlastní)
Goan: Václav Vydra st. (Vlastní)
Kara-Kara: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Majané: Josef Gruss (Vlastní)
Lee: Jiřina Šejbalová (Vlastní)
Námořník Felix Charpeau: Jan Pivec (Vlastní)
Seržán Martin Beaumont: Jaroslav Vojta (Vlastní)
Ambrose: Stanislav Neumann (Vlastní)
Robert Koch: Rudolf Deyl (Vlastní)
Neumann: František Roland (Vlastní)
Tümpl: Karel Kolár (Vlastní)
Questenberk: Zvonimír Rogoz (Vlastní)
Josef von Zenge: Eduard Blažek (Vlastní)
Předseda parlamentu: František Velebný (Vlastní)
Major Horovitz: Jiří Steimar (Vlastní)
Poručík Schmitt: Zvonimír Rogoz (Vlastní)
Dr. Heppenheim: Jiří Vasmut (Host)
Dr. Panse: František Velebný (Vlastní)
Poddůstojník: Eduard Blažek (Vlastní)
Vdova s dítětem: Růžena Gottliebová (Vlastní)
První žena provázející vdovu: Stanislava Štrobachová (Vlastní)
Druhá žena provázející vdovu: Jana Tarská (Vlastní)
Třetí žena provázející vdovu: Marie Černá (Vlastní)
První hlas: Karel Uher (Vlastní)
Druhý hlas: Václav Vorel (Vlastní)
První Uganďan: Ota Ornest (Vlastní)
Druhý Uganďan: Miloš Pilát (Vlastní)
Třetí Uganďan: Josef Karel (Vlastní)
Čtvrtý Uganďan: Zdeněk Krejčí (Vlastní)
Pátý Uganďan: Jan Ekl (Vlastní)
Šestý Uganďan: Zdeněk Habr (Vlastní)
Sedmý Uganďan: Jiří Charvát (Vlastní)
Osmý Uganďan: František Velebný (Vlastní)
Devátý Uganďan: Eduard Blažek (Vlastní)