Fotogalerie
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Bronislav Chorovič (Lékař)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Eduard Haken (Vévoda)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Eduard Haken (Vévoda) a členové sboru
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, J. Křikava, K. Hruška, J. Skácel, B. Chorovič, Z. Hrnčířová
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Jaroslav Skácel (Dromio Syrakuský)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Josef Křikava (Antifolus Efeský)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Josef Křikava (Antifolus Efeský)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Josef Křikava (Antifolus Efeský), Karel Hruška (Strážník)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Karel Hruška (Strážník)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Ludmila Hanzalíková (Luciana)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Ludmila Hanzalíková (Luciana), Zdeněk Otava (Antifolus Syrakuský)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Ludmila Hanzalíková (Luciana), Zdenka Hrnčířová (Adriana)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Oldřich Kovář (Dromio Efeský)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Oldřich Kovář (Dromio Efeský)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, sborová scéna
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, sborová scéna
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, sborová scéna
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, sborová scéna
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, sborová scéna
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Teodor Šrubař (Hlasatel)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Vladimír Jedenáctík (Angelo)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Z. Hrnčířová, J. Skácel, O. Kovář, J. Křikava, V. Jedenáctík
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Z. Hrnčířová, L. Hanzalíková, Z. Otava, J. Skácel
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Z. Otava (Antifolus Syrakuský), J. Skácel (Dromio Syrakuský)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Zdeněk Otava (Antifolus Syrakuský)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Zdeněk Otava (Antifolus Syrakuský)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Zdenka Hrnčířová (Adriana)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Zdenka Hrnčířová (Adriana)
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 08.09.1946, Zdenka Hrnčířová, Josef Křikava, Zdeněk Otava
Foto: Josef Heinrich
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Antonín Zlesák (Dromio Syrakuský), Oldřich Kovář (Dromio Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, baletní scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Eva Hlobilová (Luciana)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Hanuš Thein (Angelo), NN
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Hanuš Thein (Angelo), Teodor Šrubař (Antifolus Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Ivana Mixová (Luciana)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Ivana Mixová (Luciana)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, J. Bachtík (libretista), I. Krejčí (skladatel), R. Brock (dirigent)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Jadwiga Wysoczanská (Adriena)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Jaroslav Horáček (Vévoda)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Jindřich Jindrák (Antifolus Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Josef Svoboda - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Josef Svoboda - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Milan Karpíšek (Dromio Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Milan Karpíšek (Dromio Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, taneční scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Teodor Šrubař (Antifolus Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Teodor Šrubař (Antifolus Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Věra Soukupová (Adriana)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Věra Soukupová (Adriana), Ivana Mixová (Luciana)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Věra Soukupová (Adriana), Jaroslav Horáček (Vévoda), sbor
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Z. Otava (Antifolus Syrakuský), J. Jindrák (Antifolus Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Zdeněk Otava (Antifolus Syrakuský)
Foto: Jaromír Svoboda