Pozdvižení v Efesu (Opera)
Smetanovo divadlo, od 25.12.1962 do 23.04.1964 (14x)
Předloha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Josef Bachtík
Inscenátoři
Dirigent : Robert Brock
Choreografie : Vlastimil Jílek
Scéna : Josef Svoboda
Spolupracovali
Hlavní inspicient : Ladislav Szabó
Fotogalerie
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Eva Hlobilová (Luciana)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 H. Thein (Angelo), T. Šrubař (Antifolus Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Hanuš Thein (Angelo)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Ivana Mixová (Luciana)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Ivana Mixová (Luciana)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 J. Bachtík (aut.libreta), I. Krejčí (skladatel), R. Brock (dirigent)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Jadwiga Wysoczanská (Adriena)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Jaroslav Horáček (Vévoda)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Jindřich Jindrák (Antifolus Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Josef Svoboda - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Josef Svoboda - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Milan Karpíšek (Dromio Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Milan Karpíšek (Dromio Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 taneční scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Teodor Šrubař (Antifolus Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 V. Soukupová (Adriana), I. Mixová (Luciana)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 V. Soukupová (Adriana), J.Horáček (Vévoda)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Věra Soukupová (Adriana)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Z. Otava (Antifolus Syrakuský), J.Jindrák (Antifolus Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962 Zdeněk Otava (Antifolus Syrakuský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Antonín Zlesák (Dromio Syrakuský), Oldřich Kovář (Dromio Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, baletní scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Pozdvižení v Efesu - 25.12.1962, Teodor Šrubař (Antifolus Efeský)
Foto: Jaromír Svoboda