Tosca (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 16.04.1992 do 12.11.1999 (100x)
Popis
Inscenace převzatá do repertoáru Státní opery Praha po vzniku této samostatné instituce a jejím odloučení od Národního divadla k 1. 4. 1992; premiéra v Národním divadle (v budově Smetanova divadla) 18. 9. 1980, odehráno 153 x, první provedení ve Státní opeře Praha 16. 4. 1992, odehráno 100 x; celkový počet představení za dobu existence inscenace: 253

Libreto podle hry Victoriena Sardoua

Nastudováno v italském originále

Orchestr a sbor Státní opery Praha, spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor
Textové a hudební úpravy
Role