Nezbedný bakalář (Činohra)
Dne 16.03.1941 v 15:00
Prozatímní divadlo
Podle novely Zikmunda Wintera.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Písecký: Jiří Steimar (Vlastní)
Pan Václav Běšina z Běšin: Karel Černý (Host)
Šmardoch: František Smolík (Vlastní)
Žlutický: František Kreuzmann st. (Vlastní)
Martin Bezprstý: Václav Vydra st. (Vlastní)
Krejčí: Ladislav Pešek (Vlastní)
Hruška: Karel Kolár (Vlastní)
Slach: František Roland (Vlastní)
Mikuláš: Otto Rubík (Vlastní)
Jan Pička: Zdeněk Štěpánek (Vlastní)
Otec Šimon Cerasýn: Rudolf Deyl (Vlastní)
Sukcentor Zachariáš: Jan Pivec (Vlastní)
Matěj: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Pedel Jan: František Velebný (Vlastní)
Panní Anna: Jiřina Šejbalová (Vlastní)
Slachová: Marie Ježková (Vlastní)
Plona: Elena Hálková (Host)
Markyta Žlutická: Milada Smolíková (Vlastní)
Kantor: Stanislav Neumann (Vlastní)
Kuba: Viktor Roubal (Vlastní)
Soused: Vilém Pražský (Výpomocný host činohry)
Soused: Karel Adámek (Výpomocný host činohry)
Rychtář: Hanuš Kubík (Vlastní)
Primán: Bohumil Vávra (Výpomocný host činohry)
Primán: Vladimír Salač (Výpomocný host činohry)
Zrzavý mendík: Antonín Jedlička (Výpomocný host činohry)