Fedora
Role
Dr Müller (Dr Müller, Dr Müller): František Kubla, Bénard, František Kubla, František Kubla
Boleslav Laziňský (Boleslav Laziňský, Boleslav Laziňský): František Stibic, Josef (Emanuel) Zdislav, Karel Pulc, Karel Pešek, Ribot, Emil Focht, Emil Focht, Josef (Jan) Vild
Kněžna Fedora Romazova (Kněžna Fedora Romazova, Kněžna Fedora Romazova): Otýlie Sklenářová, Marie Růžičková-Strozziová, Sarah Bernhardtová, Marie Pospíšilová, Marie Laudová
Hraběnka Olga Sukareva (Hraběnka Olga Sukareva): Marie Pospíšilová, Anna Turková, Vallot, Karla Velsová, Ludmila Vlčková