Večer Karla Hynka Máchy (Ostatní)
Národní divadlo, od 22.05.1936 do 22.05.1936 (1x)
Předloha
Proslov - ke stému výročí vydání Máje - František Xaver Šalda
Úvodní scéna z dramatického úryvku Bratří - Karel Hynek Mácha
Úryvek z Mnicha - Karel Hynek Mácha
Hoj, to byla noc! - Karel Hynek Mácha
Poslední den - Karel Hynek Mácha
Píseň z Cikánů - Karel Hynek Mácha
Ještě jednou ... - Karel Hynek Mácha
Jest pěvcův osud ... - Karel Hynek Mácha
Aniž křičte ... - Karel Hynek Mácha
Mrtvý básník - František Xaver Šalda
K. H. M. - Vladimír Holan
K. H. M. - František Halas
Máchův Máj - Jaroslav Seifert
Z Máchovských variací - Josef Hora
Stoletá lyra - Stanislav Hanuš
Tvář bez podoby - František Hrubín
Noc na Bezdězu - Miroslav Rutte
Máchovi na hrob - Otokar Fischer
V rámci oslav stého výročí vydání Máje.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Režie : Karel Dostal
Výprava : Alois Wachsmann
Role
Kochan : Rudolf Deyl
Přednes : Rudolf Deyl
Přednes : Eduard Kohout
Přednes : Rudolf Deyl
Přednes : Eduard Kohout
Přednes : Rudolf Deyl
Přednes : Eduard Kohout
Přednes : Ladislav Boháč
Přednes : Jiří Dohnal
Přednes : Karel Dostal
Přednes : Jaroslav Průcha
Přednes : Ladislav Boháč
Přednes : Jiří Dohnal
Přednes : Karel Dostal
Přednes : Jaroslav Průcha
Herouš : Jiří Dohnal