Matiné Klubu sólistů ND (Ostatní)
Dne 10.04.1921 v 11:00
Stavovské divadlo
Předloha
Ach, není tu, není - Antonín Dvořák
Nekamenujte proroky - Bedřich Smetana
V tak mnohém srdci pusto je - Antonín Dvořák
Požehnání - Zdeněk Fibich
V svět přišla láska - Vítězslav Novák
V probuzení - Vítězslav Novák
Slovácká - Karel Kovařovic
Cikánova píšťalka - Karel Kovařovic
Bajka o neposlušných kůzlatech - Jaroslav Křička
Jest jako z oleandru květ - Jindřich Jindřich
Můj první máj - Jindřich Jindřich
Kdo na moje místo - Jan Kunc
Vrátím-li se domů - Boleslav Vomáčka
Naděje - V. Štěpán
Posvícení - V. Štěpán
Já tu nebudu - Jindřich Jindřich
Národní moravská - František Doskočil
Aj hory -
Národní píseň - Vítězslav Novák
Ty si moj -
Ve prospěch Jarních slavností Červeného kříže. Premiéra dop.
Role
Zpěv: Mirko (Vladimír) Štork (Vlastní)
Hra na klavír: Otakar Ostrčil (Vlastní)
Zpěv: Marie Rejholcová (Vlastní)
Hra na klavír: Josef Vinkler (Vlastní)
Zpěv: Věra Pivoňková (Vlastní)
Hra na klavír: Otakar Ostrčil (Vlastní)
Zpěv: Blažena Aschenbrennerová (Vlastní)
Hra na klavír: Otakar Ostrčil (Vlastní)
Zpěv: Božena Petanová (Vlastní)
Hra na klavír: Otakar Ostrčil (Vlastní)
Zpěv: Miloslav Jeník (Vlastní)
Hra na klavír: Bohumír Brzobohatý (Vlastní)
Zpěv: Ema Miřiovská (Vlastní)
Hra na klavír: Bohumír Brzobohatý (Vlastní)
Hra na klavír: Bohumír Brzobohatý (Vlastní)
Zpěv: Emil Pollert (Vlastní)
Hra na klavír: Bohumír Brzobohatý (Vlastní)
Zpěv: Jiří Huml (Vlastní)
Hra na klavír: Bohumír Brzobohatý (Vlastní)
Zpěv: Karla Brodecká (Vlastní)
Hra na klavír: Josef Vinkler (Vlastní)
Zpěv: Markéta Letnianská (Vlastní)
Hra na klavír: Josef Vinkler (Vlastní)
Zpěv: Marja Bogucká (Vlastní)
Hra na klavír: Josef Vinkler (Vlastní)
Zpěv: Marie Šlechtová (Vlastní)
Hra na klavír: Josef Vinkler (Vlastní)
Zpěv: Bohumil Soběský (Vlastní)
Hra na klavír: Vincenc Maixner (Vlastní)
Zpěv: Vladimír Wuršer (Vlastní)
Hra na klavír: Vincenc Maixner (Vlastní)
Zpěv: Marie Crhová (Vlastní)
Hra na klavír: Vincenc Maixner (Vlastní)
Zpěv: Antonín Novotný (Vlastní)
Hra na klavír: Vincenc Maixner (Vlastní)
Zpěv: Emil Burian (Vlastní)
Hra na klavír: Vincenc Maixner (Vlastní)
Zpěv: Vlasta Loukotková (Vlastní)
Hra na klavír: Rudolf Zamrzla (Vlastní)
Zpěv: Vilém Zítek (Vlastní)
Hra na klavír: Rudolf Zamrzla (Vlastní)
Zpěv: Ludmila Prokopová (Vlastní)
Hra na klavír: Rudolf Zamrzla (Vlastní)
Zpěv: Gabriela Horvátová (Vlastní)
Hra na klavír: Rudolf Zamrzla (Vlastní)
Ve prospěch Jarních slavností Červeného kříže "Pro zdraví lidu" pod protektorátem sl. Dr. Alice Masarykové, předsedkyně Červeného kříže.