Večer Karla Hynka Máchy (Ostatní)
Dne 22.05.1936 v 19:30
Národní divadlo
Předloha
Proslov - ke stému výročí vydání Máje - František Xaver Šalda
Úvodní scéna z dramatického úryvku Bratří - Karel Hynek Mácha
Úryvek z Mnicha - Karel Hynek Mácha
Hoj, to byla noc! - Karel Hynek Mácha
Poslední den - Karel Hynek Mácha
Píseň z Cikánů - Karel Hynek Mácha
Ještě jednou ... - Karel Hynek Mácha
Jest pěvcův osud ... - Karel Hynek Mácha
Aniž křičte ... - Karel Hynek Mácha
Mrtvý básník - František Xaver Šalda
K. H. M. - Vladimír Holan
K. H. M. - František Halas
Máchův Máj - Jaroslav Seifert
Z Máchovských variací - Josef Hora
Stoletá lyra - Stanislav Hanuš
Tvář bez podoby - František Hrubín
Noc na Bezdězu - Miroslav Rutte
Máchovi na hrob - Otokar Fischer
Večer Karla Hynka Máchy -
V rámci oslav stého výročí vydání Máje, pořádaných pod protektorátem pana presidenta Československé republiky Dr. Edvarda Beneše a rady hlavního města Prahy.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Režie: Karel Dostal
Výprava: Alois Wachsman
Role
Přednes: František Xaver Šalda (Host)
Kochan: Rudolf Deyl (Vlastní)
Herouš: Jiří Dohnal (Vlastní)
Hovora: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Přednes: Božena Půlpánová (Vlastní)
Přednes: Rudolf Deyl (Vlastní)
Přednes: Eduard Kohout (Vlastní)
Přednes: Božena Půlpánová (Vlastní)
Přednes: Rudolf Deyl (Vlastní)
Přednes: Eduard Kohout (Vlastní)
Přednes: Rudolf Deyl (Vlastní)
Přednes: Eduard Kohout (Vlastní)
Přednes: Božena Půlpánová (Vlastní)
Přednes: Ladislav Boháč (Vlastní)
Přednes: Jiří Dohnal (Vlastní)
Přednes: Karel Dostal (Vlastní)
Přednes: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Přednes: Božena Půlpánová (Vlastní)
Přednes: Ladislav Boháč (Vlastní)
Přednes: Jiří Dohnal (Vlastní)
Přednes: Karel Dostal (Vlastní)
Přednes: Jaroslav Průcha (Vlastní)
V rámci oslav stého výročí vydání "Máje" K. H. Máchy, pořádaných pod protektorátem pana presidenta Československé republiky Dr. Edvarda Beneše a rady hlavního města Prahy.