Jak se vám líbí (Činohra)
Dne 14.10.1948 v 19:30
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Amiens: František Filipovský (Vlastní)
Le Beau: František Filipovský (Vlastní)
Charles: František Kreuzmann st. (Vlastní)
Oliver: Václav Voska (Vlastní)
Orlando: Karel Höger (Vlastní)
Adam: Bohumil Machník (Vlastní)
Prubík: Jan Pivec (Vlastní)
Corin: Jaroslav Vojta (Vlastní)
Rosalinda: Vlasta Fabianová (Vlastní)
Celia: Eva Klenová (Vlastní)
Phoebe: Jiřina Steimarová (Vlastní)
3. pán v družině vyhnaného vévody: Josef Mixa (Vlastní)
4. pán v družině vyhnaného vévody: Jaromír Spal (Vlastní)
5. pán v družině vyhnaného vévody: Vladimír Bičík (Posluchač Konzervatoře)
6. pán v družině vyhnaného vévody: Josef Bláha (Posluchač Konzervatoře)
7. pán v družině vyhnaného vévody: Zdeněk Buchvaldek (Posluchač Konzervatoře)
8. pán v družině vyhnaného vévody: Ilja Racek (Posluchač Konzervatoře)
9. pán v družině vyhnaného vévody: Jan Plavka (Posluchač Konzervatoře)
10. pán v družině vyhnaného vévody: Milan Patočka (Posluchač Konzervatoře)
11. pán v družině vyhnaného vévody: Neuveden (Neuvedeno)
Frederick: Bohuš Záhorský (Vlastní)
Silvius: Václav Švorc (Vlastní)
Vyhnaný vévoda: Jiří Steimar (Vlastní)
Diviš: Viktor Roubal (Vlastní)
Dvojctihodný pan Oliver Kazipísmo: Emil Bolek (Vlastní)
Vilík: Josef Pehr (Vlastní)
1. dvořan Frederickův: Jaromír Spal (Vlastní)
Kačenka: Alena Kreuzmannová (Host)
1. pán v družině vyhnaného vévody: Pravoš Nebeský (Vlastní)
2. pán v družině vyhnaného vévody: Miroslav Doležal (Vlastní)
2. dvořan Frederickův: Zdeněk Buchvaldek (Posluchač Konzervatoře)
Jaques: Miloš Nedbal (Vlastní)
Fotogalerie
Jak se vám líbí - 03.12.1947 (Eva Klenová, Vlasta Fabianová, Karel Höger)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947 (František Filipovský, Stanislav Neumann, Jiří Steimar, Karel Höger)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947 (Vlasta Fabianová, Karel Höger, Eva Klenová)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Alena Kreuzmannová (Kačenka)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Alena Kreuzmannová (Kačenka)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Alena Kreuzmannová (Kačenka), Jan Pivec (Prubík)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Bohuš Záhorský (Frederick)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, celková scéna
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, divadelní cedule
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Eva Klenová (Celia)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Eva Klenová (Celia), Karel Höger (Orlando)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Eva Klenová (Celia), Vlasta Fabianová (Rosalinda)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, František Filipovský (Le Beau)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, František Filipovský (Le Beau)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, František Kreuzmann st. (Charles)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Jan Pivec (Prubík)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Jan Pivec (Prubík)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Jan Pivec (Prubík)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Jan Pivec (Prubík), Alena Kreuzmannová (Kačenka)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Jan Pivec (Prubík), Josef Pehr (Vilík)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Jaroslav Vojta (Corin)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Jaroslav Vojta (Corin)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Karel Dostal (Jaques), František Filipovský (Amiens)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Karel Höger (Orlando)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Karel Höger (Orlando), Stanislav Neumann (Adam), Václav Voska (Oliver)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Karel Höger (Orlando), Václav Voska (Oliver)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Karel Höger (Orlando), Vlasta Fabianová (Rosalinda)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Luba Hušková (Phoebe)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Miloš Nedbal (Jaques)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Stanislav Neumann (Adam)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Václav Švorc (Silvius)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Václav Švorc (Silvius), Luba Hušková (Phoebe)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Václav Švorc (Silvius), Luba Hušková (Phoebe)
Foto: Karel Drbohlav
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Václav Voska (Oliver)
Foto: Josef Heinrich
Jak se vám líbí - 03.12.1947, Vlasta Fabianová (Rosalinda)
Foto: Josef Heinrich