Jan Žižka (Činohra)
Dne 06.06.1924 v 18:30
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Sigmund: Karel Želenský (Vlastní)
Jiří: Karel Vohnický (Vlastní)
Náměstek legátův: Alexander Třebovský (Vlastní)
Jan Železný: Václav Rabas (Vlastní)
Michal: Vojta Novák (Vlastní)
Pipo Spano: Václav Zatiranda (Vlastní)
Kašpar Šlik: Emil Focht (Vlastní)
Komorník králův: František Roland (Vlastní)
Kapitán kumánský: Jaroslav Hurt (Vlastní)
Jan Roháč z Dubé: Otto Rubík (Vlastní)
Kuneš z Bělovic: Eugen Viesner (Vlastní)
Louda z Chlumčan: František Ouředník (Vlastní)
Michal Koudele ze Žitenic: Ladislav Hammer (Člen souboru elévů)
Mikát Brada Odraný: František Salzer (Člen souboru elévů)
Jan Laudát: František Roland (Vlastní)
Vilém z Pernštejna: Miloš Nový (Vlastní)
Petr Strážnický z Kravař: Karel Kolár (Vlastní)
Václav Strážnický: Eduard Tesař (Vlastní)
Smil z Kunštátu: Karel Lažanský (Vlastní)
Jan Tovačovský z Cimburka: Josef Polák (Vlastní)
Jimram: Karel Gothart (Vlastní)
Zbyněk: Josef Kramr (Vlastní)
Oldřich: Otto Škvor (Vlastní)
Jan Všembera z Boskovic: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Jan Lhotský ze Ptení: František Matějovský (Vlastní)
Hartneid z Lichtenštejna: Jan Škoda (Člen souboru elévů)
Jiří ze Šternberka: František Ouředník (Vlastní)
Jan hrabě z Hardeka: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Vilém Kostka z Postupic: Jaroslav Šára (Člen souboru elévů)
Hlas z Kamenice: Richard Záhorský (Člen souboru elévů)
Václav z Jenštejna: František Salzer (Člen činoherního sboru)
Jan Městecký z Opočna: Karel Želenský (Vlastní)
Jan Chudoba z Ralska: Eduard Tesař (Vlastní)
Čeněk z Vartenberka: Václav Zatiranda (Vlastní)
Jan Hvězda z Vicemilic: Rudolf Tomek (Vlastní)
Purkmistr pražský: Hynek Lažanský (Vlastní)
Prokop Závada: Rudolf Deyl (Vlastní)
Jakub: Saša Rašilov (Vlastní)
Šimon od bílého lva: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Jan Kramář: Jaroslav Janota (Vlastní)
Jeronym Šrol: Richard Klier (Vlastní)
Hrdoňka: Karel Váňa (Vlastní)
Hedvika: Emil Focht (Vlastní)
Šilink: Otto Škvor (Vlastní)
Pavel z domu rychtářova: Jiří Vasmut (Člen souboru elévů)
Vaněk Charvát: Miloš Martinec (Vlastní)
Jan Charvát: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Aleš: Vladimír Merhaut (Vlastní)
Kněz Jan Rokycana: František Matějovský (Vlastní)
Jan Želivský: Karel Jičínský (Vlastní)
Kněz Martin: Otto Rubík (Vlastní)
M. Křišťan z Prachatic: Karel Kolár (Vlastní)
M. Jakoubek ze Stříbra: Josef Polák (Vlastní)
M. Engliš: Jindřich Jeník (Vlastní)
M. Příbram: Neuveden (Neuvedeno)
Kněz Vilém: Augustin Trefil (Vlastní)
Městský písař pražský: Josef Kramr (Vlastní)
Vítek: Hynek Lažanský (Vlastní)
Purkmistr brněnský: Jiří Vasmut (Člen souboru elévů)
Kutnohorský měšťan: Josef Kramr (Vlastní)
Jiný měšťan kutnohorský: Karel Váňa (Vlastní)
Gunther: František Gerlický (Vlastní)
Pavel: František Gerlický (Vlastní)
Posel: Eduard Tesař (Vlastní)
Jiný posel: Eugen Viesner (Vlastní)
Posel Orebských: František Forman (Člen souboru elévů)
Posel Táborských: František Gerlický (Vlastní)
Vrah: Alexander Třebovský (Vlastní)
Uherský hejtman: Vojta Novák (Vlastní)
Uherský voják: Karel Gothart (Vlastní)
Cepník z vojska Žižkova: Karel Lažanský (Vlastní)
Pachole královo: Anna Tichá (Člen souboru elévů)
Sluha na pražské radnici: Jaroslav Šára (Člen souboru elévů)
Anna: Marie Pštrossová (Vlastní)
Kateřina: Anna Suchánková (Vlastní)
Maří: Eva Vrchlická (Vlastní)
Stařena pražská: Růžena Havelská (Vlastní)
Podruhyně pražská: Hermína Kratinová (Vlastní)
Mladá měšťanka pražská: Liběna Odstrčilová (Vlastní)
Stařena z Kutné Hory: Hermína Kratinová (Vlastní)
Měšťanka kutnohorská: Vilemína Hájková (Vlastní)
Jiná kutnohorská měšťanka: Růžena Havelská (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Marie Řezníčková (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Štěpánka Ortová (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Jarmila Novotná (Člen souboru elévů)
Panna (paní) brněnská: Jelena (Helena) Stojanovičová (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Marie Šrámková (Vlastní)
Panna (paní) brněnská: Jarmila Svatá (Člen souboru elévů)
Dítě z Kutné Hory: Anna Kosová (Vlastní)
Dítě z Kutné Hory: Berta Mašková (Vlastní)
Jan Žižka z Trocnova a z Kalicha: Jan Vávra (Vlastní)
Vaněk: Eduard Kohout (Vlastní)
Trojánek: Karel Váňa (Vlastní)
Záviše Černý z Garbowa: Alexander Třebovský (Vlastní)
Zbyněk Buchovec z Buch.: Karel Vohnický (Vlastní)
Vaněk Černohorský z Bos.: Karel Jičínský (Vlastní)
Slavnostní představení k zahájení jubilejních oslav Žižkových
Fotogalerie
Jan Žižka - 06.07.1919, Antonín Novotný (Jan Lhotský ze Ptení)
Jan Žižka - 06.07.1919, Eduard Kohout (Vaněk)
Jan Žižka - 06.07.1919, Vojta Matys (Kněz Jan Rokycana)