Úsvit nad Slovenskem
Role
Ďurko Langsfeld: Bedřich Karen
Zuzka Hrušková: Božena Půlpánová
Otec Lilgo: Jaroslav Vojta
Janko Jesenský: Otto Rubík
Štěpán Štefanko: Rudolf Deyl
Václav Dvořák: Ladislav Boháč
Kazimír Čišoňski: Zvonimír Rogoz
Kučera: Vojta Novák
Josef Lilgo: Ladislav Pešek
První dobrovolník: Richard Záhorský
Druhý dobrovolník: Eduard Blažek
Třetí dobrovolník: Karel Jelínek
Čtvrtý dobrovolník: Václav Vaňátko
Žilka: Karel Kolár
1. z lidu: Adolf Horálek
5. z lidu: Eduard Blažek
6. z lidu: Karel Jelínek
První z lidu: Eugena Engelbertová
Druhá z lidu: Hermína Kratinová
Major Görgei: Jiří Steimar
Pobočník: Zvonimír Rogoz
Důstojník: Ladislav Boháč
Jan Galo: Eduard Blažek
Jan Chorvat: Karel Kolár
Jano Jankovič: Karel Jelínek, Neuveden
Anna Pirohová: Hermína Kratinová
Zuzana Šuhajdová: Jarmila Bechyňová
Marie Miertová: Míla Holeková
Hana Vaňková: Marie Ježková