Fotogalerie
Car Saltan - 18.06.1935 Ivan Jakovlevič Bilibin, A.V. Čeko-Potocká - scéna
Foto: Centropress
Car Saltan - 18.06.1935 Ivan Jakovlevič Bilibin, A.V. Čeko-Potocká - scéna
Car Saltan - 18.06.1935, divadelní cedule
Car Saltan - 18.06.1935, divadelní cedule - rubová strana
Car Saltan - 18.06.1935, Marie Budíková (Carevna Labuť)
Car Saltan - 18.06.1935, sborová scéna
Car Saltan - 18.06.1935, sborová scéna; Ada Nordenová, Vilém Zítek (na snímku nahoře uprostřed)
Car Saltan - 18.06.1935, Štěpánka Štěpánová (Tkadlice), Ema Miřiovská (Kuchařice)
Car Saltan - 18.06.1935; Ivan Jakovlevič Bilibin, A.V. Čeko-Potocká - scéna
Car Saltan - 24.10.1958 František Tröster - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 František Tröster - scéna
Car Saltan - 24.10.1958 J. Dobrá (Tkadlice) M. Ovčačíková (Babaricha), J. Procházková (Kuchařice)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 J. Dobrá (Tkadlice), L. Domanínská (Militrisa), J. Procházková (Kuchařice)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Ladislav Mráz, Štěpánka Štěpánová, Vlasta Urbanová, Zdeněk Švehla
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Libuše Domanínská (Militrisa), Zdeněk Švehla (Kvidon) a sbor
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Marie Ovčačíková, Jaroslava Dobrá, Ladislav Mráz, Jaroslava Procházková
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Milada Čadikovičová, (Babaricha), Rudolf Asmus (Car Saltan)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Milada Šubrtová (Nejmladší sestra - Cařice Militrisa)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Rudolf Asmus (Car Saltan)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Š. Štěpánová (Tkadlice), M. Čadikovičová (Babaricha), J. Pechová (Kuchařice)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Štěpánka Štěpánová (Prostřední sestra - Tkadlice)
Car Saltan - 24.10.1958 Štěpánka Štěpánová (Tkadlice), Jarmila Pechová (Kuchařice)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Vlasta Urbanová (Carevna Labuť)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Zdeněk Švehla (Carevič Kvidon)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958 Zdeněk Švehla (Carevič Kvidon), Rudolf Asmus (Car Saltan)
Foto: Jaromír Svoboda
Car Saltan - 24.10.1958, Rudolf Vonásek (Stařeček)
Foto: Jaromír Svoboda