Jakobín (Opera)
Smetanovo divadlo, od 20.11.1951 do 26.03.1961 (213x)
Spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor.
Textové a hudební úpravy
Spolupracovali
Asistent režie : Milan Macků
Fotogalerie
Jakobín - 20.11.1951 Přemysl Kočí (Bohuš z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 A.Zlesák, M.Fidlerová, J. Gleich, E. Haken, J. Schiller
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Antonín Votava (Benda) a sbor
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Antonín Zlesák (Jiří), Miloslava Fidlerová (Terinka)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Ivo Žídek (Jiří)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Ivo Žídek (Jiří) Milada Musilová (Terinka)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Karel Berman (Filip)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Karel Hruška (Benda)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Karel Kalaš (Hrabě Vilém z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Karel Kalaš (Hrabě Vilém z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Ludmila Červinková (Julie)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Ludmila Červinková (Julie), Václav Bednář (Bohuš z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Marie Podvalová (Julie)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Milada Musilová (Terinka)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Miloslava Fidlerová (Terinka)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Miloš Linka (Adolf z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Miluše Dvořáková (Terinka)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Rudolf Jedlička (Bohuš z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Štěpánka Jelínková (Julie)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Štěpánka Jelínková (Julie), Eduard Haken (Hrabě Vilém z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Štěpánka Jelínková (Julie), Přemysl Kočí (Bohuš z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Teodor Šrubař (Bohuš z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Teodor Šrubař (Bohuš z Harasova) , Jiří Schiller (Adolf z Harasova)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Vladimír Jedenáctík (Filip)
Foto: Jaromír Svoboda
Jakobín - 20.11.1951 Vladimír Jedenáctík (Filip), Karel Hruška (Benda)
Foto: Jaromír Svoboda