Smiřičtí
Role
Václav Vilém z Roupova: Edmund Chvalovský, Theodor Javůrek
Václav Budovec z Budova: Antonín Pulda, Pravoslav Řada, Jan Vokoun
Bohuslav Berka z Dubé: Ferdinand Koubek, Josef Pospíšil
Kašpar Kaplíř ze Sulevic: Novák, František Zápotocký, Emanuel Jíra
Jindřich Slavata z Chlumu: Alois Sedláček, Karel Šicner
Otta Henrich z Vartenberka: Jakub Vojta Slukov, Jan Kutík
Mikuláš Dačický z Heslova: František Kolár, Jan Kamelský
Kateřina Smiřická: Otýlie Sklenářová, Marie Teklová
Jindřich Smiřický: Jakub Seifert, Alois Šlaghamer
Albrecht Eusebius Valdštýn: Karel Šimanovský, František Jiránek
Jareš Bukovský: Jiří Bittner, Jaroslav Prager
Kunrad Friclar (Kunrad Friclar): Josef Frankovský, Hanuš Loyda
Jakub Mírek Otecký: Jindřich Mošna, Vojtěch Láš
Václav z Rohoseče: Antonín Pokorný, Karel Setunský