Baletní matiné při příležitosti oslav VŘSR a MČSP (Ostatní)
Dne 10.11.1985 v 10:30
Nová scéna
Předloha
Adagio z II. jednání baletu Labutí jezero - Petr Iljič Čajkovskij
Duet z baletu Kamenný kvítek - Sergej Prokofjev
Duet z baletu Spartakus - Aram Chačaturjan
Adagio z baletu Don Quijote - Ludwig Minkus
Pokus - J. Freiburg
Šeherezáda - Maurice Ravel
Messiaen - O. Haikai
Režie Jiří Blažek, scéna Květoslav Bubeník. Recitace Helga Matulová a Petr Svoboda. Spoluúčinkuje taneční skupina AUS VN. Inspicienti: O. Šanda, Z. Karnecká, K. Kožíšková.
Role
Tančí: Michaela Černá (Vlastní)
Tančí: Vladimír Nečas (Vlastní)
Tančí: Michaela Černá (Vlastní)
Tančí: Vladimír Nečas (Vlastní)
Tančí: Marie Hybešová (Vlastní)
Tančí: Vladimír Nečas (Vlastní)
Tančí: Helena Jandová (Vlastní)
Tančí: Luboš Hajn (Vlastní)
Tančí: Jana Kůrová (Vlastní)
Tančí: Petr Šimek (Vlastní)
Tančí: Taťána Juřicová (Vlastní)
Tančí: Ivi Zájedová (Vlastní)
Tančí: Helena Frolíková (Vlastní)
Tančí: Petr Šimek (Vlastní)
Tančí: Jana Kůrová (Vlastní)