Letěla bělounká holubička (Ostatní)
Národní divadlo, od 18.05.1969 do 18.05.1969 (1x)
Předloha
Bajka o neposlušných kůzlatech - Jaroslav Křička
Osiřelo dítě - Otakar Ostrčil
Babička - úryvek - Božena Němcová
Árie z opery Hubička - Bedřich Smetana
Úvodní slovo - Marcela Lemariová
Děvče z Moravy - Bohuslav Martinů
Súsedova stajňa - Bohuslav Martinů
Tajná láska - Bohuslav Martinů
Boží muka - Bohuslav Martinů
U maměnky - Bohuslav Martinů
Komár a moucha - Jiří Pauer
Pán a pes - Jiří Pauer
Vůl ministr - Jiří Pauer
Děti a žáby - Jiří Pauer
Pokorný lev - Jiří Pauer
Bajka na vandru - Jiří Pauer
Jeřáb a volavka - Jaroslav Křička
Z knihy Pekař Jan Marhoul - Vladislav Vančura
Matce - Jan Neruda
Z knihy Pastýřka putující k dubnu - Robinson Jeffers
Na prahu ráje - Josef Václav Sládek
Pierot
Tanec z baletu Medusa - Gottfried von Einem
Valčík cis moll - Fryderyk Chopin
Tanec z baletu Pták Ohnivák - Igor Stravinskij
Slovanský tanec č. 16 - Antonín Dvořák
Popis
Program:

Marcela Lemariová: Úvodní slovo; přednes Marcela Lemariová

I.
Bedřich Smetana: Árie z opery Hubička (Ukolébavka); zpěv Marcela Machotková, klavír Jiří Pokorný

Otakar Ostrčil: Osiřelo dítě; zpěv Ivana Mixová, klavír Jiří Pokorný

Bohuslav Martinů: Děvče z Moravy, Súsedova stajňa, Tajná láska, Boží muka; zpěv Jan Hlavsa, klavír Jiří Pokorný

Bohuslav Martinů: Naděje, Hlásný, U maměnky, Rosička; zpěv Libuše Márová, klavír Jiří Pokorný

Jiří Pauer: Bajky (Komár a moucha, Pán a pes, Vůl ministr, Děti a žáby, Pokorný lev, Bajka na vandru); zpěv Karel Berman, klavír Jiří Pokorný

Jaroslav Křička: O neposlušných kozlátkách, Jeřáb a volavka; zpěv Maria Tauberová, klavír Jiří Pokorný

II.
Vladislav Vančura: Úryvek z knihy Pekař Jan Marhoul; přednes Josef Maršálek

Jaroslav Seifert: Maminka; přednes Jiřina Petrovická

Jan Neruda: Matce; přednes Bořivoj Navrátil

Robinson Jeffers: Úryvek z knihy Pastýřka putující k dubnu; překlad Kamil Bednář, přednes Jarmila Krulišová

J. V. Sládek: Na prahu ráje; přednes Jiří Dohnal

Božena Němcová: Úryvek z knihy Babička; přednes Marie Glázrová

III.
Pierot; tančí Jaroslav Čejka

Gottfied von Einem: Tanec z baletu Meduza; tančí Olga Skálová a Jaromír Petřík, klavír Ivan Mladý

Fryderyk Chopin: Valčík cis moll (Sylfidy); tančí Anetta Voleská a Bohumil Reisner, klavír Ivan Mladý

Igor Stravinskij: Tanec z baletu Pták Ohnivák; tančí Marta Drottnerová a Jaromír Petřík, klavír Ivan Mladý

Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 16; tančí Dana Ledecká a Otto Šanda, klavír Ivan Mladý
Matiné Klubu sólistů ND ve prospěch vesničky SOS.
Textové a hudební úpravy
Překlad : Kamil Bednář
Role
Přednes : Marie Glázrová
Přednes : Josef Maršálek
Přednes : Jiří Dohnal
Tančí : Jaroslav Čejka
Tančí : Olga Skálová
Tančí : Anetta Voleská
Tančí : Dagmar Ledecká
Zpěv : Jan Hlavsa
Zpěv : Jan Hlavsa
Zpěv : Jan Hlavsa
Zpěv : Jan Hlavsa
Zpěv : Karel Berman
Zpěv : Karel Berman
Zpěv : Karel Berman
Zpěv : Karel Berman
Zpěv : Karel Berman
Zpěv : Karel Berman
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Jiří Pokorný
Hra na klavír : Ivan Mladý
Tančí : Bohumil Reisner
Tančí : Otto Šanda
Hra na klavír : Ivan Mladý
Hra na klavír : Ivan Mladý
Hra na klavír : Ivan Mladý
Hra na klavír : Ivan Mladý