Jan Hus (Činohra)
Národní divadlo, od 31.10.1911 do 05.07.1927 (50x)
Role
Petr Zmrzlík ze Svojšína : Bedřich Karen, František Matějovský, Jaroslav Vojta
Vok z Valdštejna : Karel Kolár
Mikeš Divoký z Jemnišť : Karel Dostal, Emil Focht, Vojta Matys, Jiří Steimar
Petr z Mladenovic : František Velebný, Eugen Viesner
M. Štěpán z Pálče : Jiří Steimar, Richard Schlaghammer
Patriarcha cařihradský : Karel Pulc, Jan Svoboda, Miroslav Havlík
Patriarcha aquilejský : Karel Mathiasko, Richard Klier
Biskup augšburský : Otto Boleška, Hynek Lažanský
Biskup kostnický : Josef (Jan) Vild, Adolf Slunéčko
Biskup lodský : Karel Váňa
Biskup trevírský : Josef Loos, Oldřich Häusler
Dr. Jan z Minsterberka : Vladimír Merhaut
M. Albert z Warrentrappe : Josef Polák, František Hora
M. John Stokes : Karel Kolár
Dr. Jiří z Boru : Karel Želenský
Kuneš ze Zvole : Josef Kramr
Klementer : Eugen Viesner
Jiný student : Václav Zintl, Václav Vorel
Matoušek : Karel Váňa
Pavel Švec : Eugen Viesner
Vrchní biřic na staroměstské radnici : Vladimír Merhaut, František Velebný, Josef Karásek, Jiří Vasmut
Velitel stráže : Neuveden, Josef Holub, Josef Komárek
Žalářník : Neuveden, Josef Kaválek
Fotogalerie
Jan Hus - 31.10.1911, Anna Suchánková (Mladá žena)
Foto: Karel Váňa
Jan Hus - 31.10.1911, celková scéna
Jan Hus - 31.10.1911, Josef Loos (Biskup trevírský)
Jan Hus - 31.10.1911, K. Kolár (Vok z Valdštejna), O. Boleška (Ondřej Polák), R. Deyl (Jiří)
Foto: Karel Váňa
Jan Hus - 31.10.1911, Karel Štapfer - scéna (Betlémská kaple)
Jan Hus - 31.10.1911, Karel Štapfer - scéna (I. dějství)
Jan Hus - 31.10.1911, Karel Váňa (Matoušek)
Jan Hus - 31.10.1911, Otto Boleška (Ondřej Polák), Emil Focht (Henslin Schadernich)
Jan Hus - 31.10.1911, Robert Polák (Provinciál cisterciáků)
Jan Hus - 31.10.1911, sbor
Foto: Karel Bachman
Jan Hus - 31.10.1911, V. Merhaut (Bernart), M. Hübnerová (Žofka ze Zderazu), E. Viesner (Švec)