Zástupové
Role
Ryška: Otto Rubík
Rozšafný občan: Saša Rašilov
Stařec-písmák: František Velebný
Muž Černovlasý-Černovousý (Černovlasý-Černovousý): Adolf Horálek, Josef Gruss
Dobrý básník (Básník): Ladislav Boháč, Jiří Dohnal
Špatný básník (Básník): Stanislav Neumann
Vostřebal: František Roland
Důstojník revolučního vojska (Důstojník): Eduard Blažek
Dělník - Posel: Adolf Horálek, Viktor Dintr
Starý voják: Karel Kolár
Muž z davu: Václav Vorel
První voják monarchistický (První voják): František Velebný, Viktor Dintr
Třetí voják: Vojtěch Rubinstein
Marfa Jefimová (Marta Jefimová): Jiřina Štěpničková, Jiřina Šejbalová
První městská žena: Eva Vrchlická
Druhá městská žena: Jarmila Bechyňová
Stará nevěstka: Marie Ježková