Nabucco (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 28.11.1993 do 17.12.2011 (338x)
Popis
Nastudováno v italském originále

Po spojení Státní opery Praha s Národním divadlem pokračuje inscenace od 339. představení v repertoáru Národního divadla (první představení 20. 1. 2012)

Kostýmy zhotoveny v ateliérech pod vedením Radky Hejdové, Markéty Kubíčkové (Ateliér Famood), Miloše Svobody (Studio 313) - uváděno od 129. představení

Archivní složka sign. SOP 069 obsahuje následující materiál:
- cedule k 1. až 338. představení
- české titulky
- programová brožura 2000, 2005, 2011
- faktury vztahující se k výrobě programové brožury v roce 1993 a k reprintu
- dohoda o spolupráci mezi SOP a hotelem Jalta (reklama hotelu v programu Nabucca versus poskytování pohoštění při služebních jednáních ředitelky SOP)
- programová skládačka festivalu Starý Zákon v umění s divadelní vložkou k představení Nabucca 4. 9. 1995
- mediální ohlasy
- 2 složky fotografií inscenace Oldřicha Pernici včetně snímků Hany Smejkalové z aranžovacích zkoušek
- složka snímků z dofotografování inscenace: 20. 1. 2001 (Josef Ptáček), 12. 12. 2006 (Jan Kačír), 5. 10. 2007 (Jan Kačír), 31. 10. 2008 (Daniel Jäger), 15. 1. 2009 (Daniel Jäger)
- 6 velkoformátových fotografií inscenace Oldřicha Pernici
- 5 vzorníků různých fotografií 9 x 13 cm
- diapozitivy a kontakty Oldřicha Pernici, negativy a kontakty Josefa Ptáčka, negativy Hany Smejkalové
- CD s digitálními fotografiemi Martina Greenberga z dofotografování inscenace 26. 8. 2008
- DVD s videozáznamem premiéry


Orchestr, operní sbor a balet Státní opery Praha
Pražský mužský sbor, těleso sponzorované firmou Rencar Praha a. s. (do 297. představení), Pražský komorní sbor (od 298. do 312. představení), sbor Vox Pragae (do 75. představení)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Temistocle Solera
Role
Fotogalerie
Nabucco 05.10.2007 Andrea Kalivodová (Fenena), Richard Samek (Ismael)
Foto: Jan Kačír
Nabucco 05.10.2007 Martin Bárta (Nabucco)
Foto: Jan Kačír
Nabucco 12.12.2006 Richard Haan (Nabucco), Lukáš Hynek-Krämer (Zachariáš)
Foto: Jan Kačír
Nabucco 15.01.2009 Anda-Louise Bogza (Abigaille)
Foto: Daniel Jäger
Nabucco 26.08.2008 Anna Todorova (Abigaille), Michele Kalmandi (Nabucco)
Foto: Daniel Jäger
Nabucco 26.08.2008 Lukáš Hynek-Krämer(Zachariáš), Jana Sýkorová(Fenena), Michele Kalmandi(Nabucco)
Foto: Daniel Jäger
Nabucco 26.08.2008 Michele Kalmandi (Nabucco)
Foto: Daniel Jäger
Nabucco 26.08.2008 Richard Samek, Jana Sýkorová, Dana Koklesová, Jiří Hruška, Michele Kalmandi
Foto: Daniel Jäger
Nabucco 26.08.2008 Roman Vocel (Velekněz Baalův), Anna Todorova (Abigaille)
Foto: Daniel Jäger
Nabucco 28.11.1993 celková scéna
Foto: Josef Ptáček
Nabucco 28.11.1993 Eva Děpoltová (Abigaille)
Foto: Oldřich Pernica
Nabucco 28.11.1993 Eva Garajová (Fenena), Richard Haan (Nabucco), Jan Ondráček (Abdallo)
Foto: Josef Ptáček
Nabucco 28.11.1993 Jiří Sulženko (Zachariáš), Jiřina Přívratská (Fenena)
Foto: Oldřich Pernica
Nabucco 28.11.1993 Jurij Kruglov (Zachariáš)
Foto: Josef Ptáček
Nabucco 28.11.1993 Jurij Kruglov (Zachariáš), Eva Garajová (Fenena)
Foto: Josef Ptáček
Nabucco 28.11.1993 Nikolaj Marčenko (Zachariáš), Yvona Škvárová (Fenena)
Foto: Oldřich Pernica
Nabucco 28.11.1993 Richard Haan (Nabucco), Miroslav Frydlewicz (Abdallo)
Foto: Oldřich Pernica
Nabucco 28.11.1993 Rudolf Constantin (Nabucco), Dalibor Janota (Abdallo)
Foto: Oldřich Pernica
Nabucco 28.11.1993 Rudolf Constantin(Nabucco), Yvona Škvárová(Fenena), Nikolaj Marčenko(Zachariáš)
Foto: Oldřich Pernica
Nabucco 28.11.1993 sbor
Foto: Josef Ptáček
Nabucco 28.11.1993 Tahira Menaždinova (Abigaille)
Foto: Josef Ptáček
Nabucco 28.11.1993 Tahira Menaždinova (Abigaille), Eva Garajová (Fenena), Richard Haan (Nabucco)
Foto: Josef Ptáček
Nabucco 28.11.1993 Tamara Kucenko (Abigaille)
Foto: Oldřich Pernica
Nabucco 28.11.1993 Tamara Kucenko (Abigaille), Richard Haan (Nabucco)
Foto: Oldřich Pernica
Nabucco 28.11.1993 Valentin Prolat (Ismael), Jiřina Přívratská (Fenena), Jiří Sulženko (Zachariáš)
Foto: Oldřich Pernica
Nabucco 28.11.1993 Yvona Škvárová (Fenena), Lubomír Havlák (Ismael), Eva Děpoltová (Abigaille)
Foto: Oldřich Pernica
Nabucco 31.10.2008 Jana Sýkorová (Fenena), Nikolaj Višnjakov (Ismael)
Foto: Daniel Jäger
Nabucco 31.10.2008 Lukáš Hynek-Krämer (Zachariáš), sbor: Šárka Tylová, Emilia Karlovič, Jan Švanda
Foto: Daniel Jäger
Nabucco 31.10.2008 Nana Miriani (Abigaille)
Foto: Daniel Jäger
Nabucco 31.10.2008 Richard Haan (Nabucco)
Foto: Daniel Jäger