Gero
Role
Sigfríd (Sigfrid, Sigifrid): František Matějovský, Bedřich Karen, Josef Gruss
Hrabě Thietmar (Hrabě Tietmar): Emil Focht, Otto Rubík, Karel Máj, Svatopluk Beneš
Stodoran (První Stodoran): Josef (Jan) Vild, Saša Rašilov
Stodoran (Druhý Stodoran): Josef Polák, František Roland
Stodoran (Třetí Stodoran): Alois Snopek, Neuveden, Hynek Lažanský
Stodoran (Čtvrtý Stodoran): Eugen Viesner, Karel Kolár
Stodoran (Pátý Stodoran): Josef Kaválek, František Gerlický
Stodoran (První starší Stodoran): Hynek Švejda, Florentin Steinsberg, Saša Rašilov
Druhý starší Stodoran: Vladimír Merhaut
Třetí starší Stodoran: Josef Kramer
Čtvrtý starší Stodoran: Václav Zatiranda
Starosta (První starosta, Druhý starosta): František Pelz, Hynek Lažanský
Starosta (Druhý starosta): Karel Pulc, Josef Kramer
Starosta (Třetí starosta): Josef Loos, Václav Zatiranda
Náčelník (Náčelník pluku meziborského): Josef Karásek, Florentin Steinsberg, Saša Rašilov, Eduard Blažek
Slovanský mužík: František Forman
Sluha Gerův: Emil Focht, Václav Vorel
První pištec (Pištec): Jaroslav Šára, Ladislav Hemmer, Bedřich Rádl
Druhý pištec (Pištec): Alois Záhorský, Bedřich Rádl, Anatolij Lukom
První mnich český: Eduard Tesař
Druhý mnich český: Eduard Kohout
První mladý kněz: Ladislav Hemmer, Eduard Blažek
Druhý mladý kněz: Alois Záhorský, Bedřich Rádl
Čtvrtý starosta: Josef Loskot
První žena: Vilemína Hájková
Druhá žena: Růžena Havelská
Čeledín: Karel Váňa
Hlasatel: Karel Uher
Fotogalerie
Gero - 17.11.1904, Eduard Vojan (Gero)
Foto: Jan Tomáš, Václav Donát