Kolébka
Role
První selský synek (První selský synek, První selský synek): Karel Mušek, Rudolf Kafka, Václav Zintl, Antonín Novotný, František Velebný, Zdeněk Hofbauer, Artur Šviha
První zbrojný pacholek (První zbrojný pacholek, První zbrojný pacholek, První zbrojný pacholek): František Morda, Karel Mušek, Richard Záhorský, Eduard Blažek, Karel Nachtman
Druhý zbrojný pacholek (Druhý zbrojný pacholek, Druhý zbrojný pacholek): Josef Loos, Josef Loos, Jan Petrus, Jaroslav Krippel, František Velebný, Soběslav Sejk
Fotogalerie
Kolébka - 12.04.1959 Bohuš Hradil (Daniel z Mrákotína) Eliška (Ella) Poznerová (Margreta)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 E. Konečný (Král Václav IV), F. Filipovský (Rubín), V. Švorc (Jan)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Emil Konečný (Král Václav IV.)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Emil Konečný (Král Václav IV.), Naděžda Gajerová (Alena)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Emil Konečný, Naděžda Gajerová, Václav Švorc, Eliška (Ella) Poznerová
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 J. Kronbauerová (Maří), F. Roland (Dobronička), N. Gajerová (Alena)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Jarmila Kronbauerová (Maří), Eliška (Ella) Poznerová (Margreta)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Květoslav Bubeník - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Květoslav Bubeník - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Naděžda Gajerová (Alena)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Naděžda Gajerová (Alena)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Naděžda Gajerová (Alena), František Roland (Dobronička)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Naděžda Gajerová (Alena), František Velebný (Jíra), Václav Švorc (Jan)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Naděžda Gajerová, Emil Konečný, František Velebný, Bohuš Hradil
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 22.08.1911, celková scéna
Kolébka - 22.08.1911, Karel Váňa (Daniel z Mrákotína)
Kolébka - 22.08.1911, Karel Váňa (Daniel z Mrákotína)
Kolébka - 22.08.1911, Rudolf Deyl (Král Václav IV.)
Kolébka - 22.08.1911, Rudolf Deyl (Král Václav IV.)