Pražský žid
Role
Kněz jednoty bratrské: František Velebný
Měšťan: Eduard Blažek